Arnvid Meyer Collection

DSC01183

I forbindelse med lukningen af Det Danske Jazzcenter i 1997 købte Det Kongelige Bibliotek Arnvid Meyers private samlinger. Som en del af aftalen blev samlingen stående hos Meyer indtil hans død i 2007. Den endelige overdragelse og flytning af samlingen fandt sted i 2010. Efterfølgende er samlingen løbende blevet gennemgået og registreret til udlån eller brug på læsesal.

Samlingen består af følgende overordnede materialegrupper:

1)      Arnvid Meyers samling af musikindspilninger, hvoraf en stor del er blevet sorteret og registret i Det Kongelige Biblioteks database, REX. Søg på "Arnvid Meyer Collection" og vælg "musik/film".

2)      Arnvid Meyers bog- og tidsskriftssamling, hvoraf de titler og numre, som ikke allerede var i Det Kongelige Biblioteks samlinger, er blevet sorteret og gjort tilgængelige, enten til udlån eller gennemsyn på læsesal. Søg på "Arnvid Meyer Collection" og vælg "bøger" eller "tidsskrifter".

3)      Noder. Søg i REX.

4)      Arkivmateriale fra Det Danske Jazzcenter samt materiale fra organisationer, jazzmusikere, spillesteder (eksempelvis Montmartre), Arnvid Meyer personligt, udklipssamlinger og meget mere.

Arkivet

Arkivmaterialet fra Det Danske Jazzcenter er opdelt i to dele med hver sin registrant:

Sagsmappesystemet:

Den første del består af Jazzcenterets sagsmapper, hvor hvert emne har et sagsmappenummer. I Jazzcenterets alfabetiske registrant, kan man ”oversætte” et givent emne til et sagsmappenummer, som efterfølgende kan søges i REX (søg: Arnvid arkiv nummer).

Man kan også søge på fritekst sammen med Arnvid arkiv.

Nogle sagsmapper består af flere æsker med arkivmateriale, andre består af ét læg. Sidstnævnte er samlet i æsker med flere sagsmapper i hver æske. Da man ikke kan bestille en mindre enhed end én æske, vil bestillingen henvise til det første læg i æsken. Vær opmærksom på, at sagsmappesystemet ikke nødvendigvis dækker hele Det Danske Jazzcenters levetid.

Resten:

Resten af arkivet fra Det Danske Jazzcenter og Arnvid Meyer er mere broget, og afspejler Jazzcentrets historie. Det er ikke altid nemt at trække en skillelinje mellem Arnvid Meyers personlige papirer og Jazzcentrets. Der er også materiale fra før Jazzcentrets begyndelse, bl.a. materiale fra Den Danske Jazzkreds. Dele af materialet er velordnet, mens andre er helt usorterede. En oversigt over resten af arkivet findes her.

Søg i REX på Arnvid arkiv det ønskede nummer.

Hvert nummer kan rumme flere æsker. Hvis beskrivelsen af indholdet i hver enkelt æske er kort (f. eks. et årstal), findes den ved at klikke på ’Bestil og placering’ og se under ’Beskrivelse’.

Er beskrivelsen mere fyldig, skal man klikke på ’Detaljer’.

Jazzcentret:

Blandt det velordnede materiale er f. eks det, der er blevet sendt til bestyrelsen og andre fora. Dette materiale overlapper i høj grad sagsmappesystemet, men er ordnet kronologisk, så det giver et fint historisk overblik over aktiviteterne i Jazzcenteret.

De forskellige dokumenter har en talkode: 

DSC01184

300 er sagsmappenummeret. Man kan derfor gå i sagsmappe nr. 300 og finde andet materiale om det pågældende emne.

8403.5 er et nummer der er fælles for materiale udsendt samtidigt. Som man kan se af datoen, følger det ikke slavisk årstallet. 03 står for den tredje udsendelse og har således ikke noget med datoen at gøre. 5 er en underdeling af 03.

3 står for modtagergruppen. Det er ikke lykkedes at finde en nøgle, der oversætter tallet til gruppen. Sandsynligvis står 1 for alle og 3 er bestyrelsen for Jazzcentret. Andre grupper kan f. eks. være spillesteder, nordisk samarbejde o. lign.

Den Danske Jazzkreds:

Det materiale, der er udsendt fra Den Danske Jazzkreds har en anden systematik, der er beskrevet her.

(Ekspedition i samlingen 1 gang ugentligt. Delmateriale kan være klausuleret).

For yderligere oplysninger om hele samlingen henvendelse til samlingsansvarlig forskningsbibliotekar, Henrik Smith-Sivertsen, hess@kb.dk