Danske aviser : Indekser og Fuldtekstbaser

Forfatter: Mikala Brøndsted

 

Denne online-bibliografi er et redskab til at søge avisstof i danske dagblade. Der er taget udgangspunkt i bibliografier og baser, som er til rådighed på Det Kongelige Bibliotek, Slotsholmen.

Vi har grundlæggende to typer hjælpemidler til vores rådighed: indekser og fuldtekstbaser .

Indekserne registrerer avisernes indhold, d. v .s. at man her får henvisninger til artiklerne. De bruges navnlig, hvis man søger avisstof af ældre dato. Brug den kronologiske oversigt over indekser, hvis udgangspunktet er avissøgning i en bestemt tidsperiode.

Fuldtekstbaserne : Søger man avisstof af nyere dato (fra 1990'erne og frem), kan man benytte fuldtekstbaserne, hvor man finder artiklerne i deres fulde ordlyd.

Avisoversigt : Hvis udgangspunktet er søgning efter artikler fra en bestemt avis, kan den alfabetiske oversigt over aviserne anvendes. Her får man oplyst:
- hvilke indekser der dækker den pågældende avis
- om avisen er søgbar i en fuldtekstbase

Avisfortegnelser giver generelle informationer om de enkelte aviser, herunder bl.a. oplysninger om avisernes historie, udgivelsesperioder m.m. Om KB's aviser og deres benyttelse, se her.

Anmeldelser : Her får man en kronologisk oversigt over hvilke indekser og fuldtekstbaser, man kan anvende til søgning efter anmeldelser.

Læs mere : Hvornår begyndte man at registrere danske avisartikler? I dette afsnit får man et historisk overblik over avisindekserne og fuldtekstbaserne.De enkelte afsnit af bibliografien kan nås via menupunkterne i toppen til venstre for denne tekst.


Sidst opdateret: 2011-03-28
Kontakt: mib@kb.dk