Universitetsbibliotekets samlinger – et historisk overblik

For at forstå sammenhængen mellem Universitetsbibliotekets samlinger og Det Kongelige Biblioteks øvrige samlinger er kendskab til samlingshistorien nyttig, derfor er her et kort overblik:

Universitetsbiblioteket blev grundlagt i 1482, men gik fuldstændig til grunde under Københavns første store ildebrand oktober 1728. Kun ganske få værker er bevaret, og de befinder sig nu i KB’s håndskriftafdeling.

Efter 1728 blev der i rigt mål anskaffet bøger fra tiden før branden, og derfor kom Universitetsbiblioteket til at rumme store og rige samlinger fra hele tiden efter bogtrykkerkunstens opfindelse. I tillæg hertil blev flere hele biblioteker indlemmet, især i 1800-tallet.

I 1849 blev et samarbejde mellem de københavnske biblioteker besluttet, og resultatet her blev i korte træk, at Universitetsbiblioteket især skulle koncentrere sig om naturvidenskab og medicin, mens Det Kongelige Bibliotek skulle koncentrere sig om teologi, humaniora og samfundsvidenskaber. Universitetsbiblioteket skulle dog stadig i mindre omfang anskaffe litteratur inden for alle de fag, der undervistes i på Københavns Universitet. I 1927 blev dette tilløb til en fagdeling knæsat. Der havde allerede været udveksling af litteratur de to biblioteker imellem, men i årene efter 1927 foregik udvekslingerne systematisk, så bibliotekerne hver for sig bedst muligt kunne leve op til deres forpligtelser.

I 1938 blev Universitetsbiblioteket delt i en første afdeling (UB1) og en anden afdeling (UB2). UB1 forblev i Fiolstræde med funktionen som orienteringsbibliotek inden for teologi, humaniora og samfundsvidenskaber. UB2 flyttede ud til Nørre Allé med sine samlinger inden for natur- og sundhedsvidenskaber og i 1989 antog biblioteket navnet Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB).

UB1 blev fusioneret med KB i 1989 og i 2006 blev KB og DNLB fusioneret.

Som det ses er der i begge de to oprindelige bibliotekers samlinger store mængder bøger, som oprindelig hørte til i det andet. Dette skaber jævnligt forvirring hos brugere, der har kilder, som angiver en bogs tilhørsforhold til det, den engang var.