Se billeder

Digitaliserede delsamlinger

Det Kongelige Bibliotek digitaliserer løbende billedsamlingen. Foreløbig er følgende delsamlinger lagt online.

STEDER: Københavns topografi, Grønlands topografi, Danmarkekspeditionen, Sven Türck, Müllers Pinakotek og Rawerts maleriske rejse.

HISTORIE: Krigen 1864, Tyske propaganda fotografier 1914-1918, Danmark 1914-1940 og Danmark 1940-1945.

PERSONER: Portrætregistranten, portrætbasen og naturvidenskabsfolk.

DIVERSE: Plakater og John R. Johnsens balletfotos.

DANMARK SET FRA LUFTEN: Mere end 335.000 luftfotografier er tilgængelige via Danmark set fra luften - før google.

DET NATIONALE FOTOMUSEUM: Godt 20.000 af Det Nationale Fotomuseums billeder er tilgængelige online via Kunstindeks Danmark.
MUSEET FOR DANSK BLADTEGNING: Ca. 38.000 tegninger fra Museet for Dansk Bladtegning er tilgængelige online.

 

Hele samlingen

En større del af Billedsamlingen er endnu ikke digitaliseret, men kan ses på Center for Kort og Billeders læsesal. Her er en oversigt over hele samlingens indhold. Læs mere om, hvordan du bestiller tid og materialer på Center for Kort og Billeder.

Albumsamlingen

2500 album er registreret i bibliotekets katalog. Enkelte album er skannede.

Avis- og bladarkiver

Aftenbladet
Pressefotografi fra den københavnske avis Aftenbladet, som ophørte i 1959. 
Seddelregistrant kan ses på Center for Kort og Billeder.

Dagens Nyheder
Pressefotografi fra avisen Dagens Nyheder/ Nationaltidende ca. 1925-1962. Portrætter, topografi og emnegrupper. 
Liste over emnegrupper

Gyldendalske Samling
Pressefotografi ca. 1910-1960
Liste over emnegrupper

Pressehusets billedarkiv
Ca. 3,5 millioner fotografier optaget fra 1950 til 2003.
Pressefotografier, portrætter, topografiske billeder samt emneordnede grupper.
Liste over emnegrupper

Tidens Kvinder
Ca. 10.000 billeder fra tidsskriftet ordnet i portrætter, topografi og emner.

Diversesamlingen

Samlingen er ordnet efter emneord.

Foreninger

Arkiv for Dansk Jazzhistorie
Ca. 600 fotografier fra det danske jazzmiljø. Portrætter og gruppebilleder. Affotograferinger. Alfabetisk opstillet.

Fotografarkiver

John E. Carrebye (f. 1911)
Ca. 24.500 negativer til dels med tilhørende bestillingsprotokoller. Fortrinsvis reklameoptagelser.

Holger Damgaard (1870-1940)
Blev ansat som den første pressefotograf på Politiken i 1908. Var tilknyttet avisen frem til 1940 og tog i denne periode billeder af allehånde historiske begivenheder og steder. 39.000 glaspladenegativer i depot. Papirkopier af disse er spredt i samlingen. Dertil kommer en række senere indkøbte positiver.

Holger Damgaards teaterbilleder
Scenebilleder fra københavnske teatre optaget af Holger Damgaard 1909-1940.
Opstillet efter teatre.

Peter Elfelt (1866-1931)
Fotograf og filminstruktør. Åbnede atelier på Købmagergade i 1893 og blev Kongelig hoffotograf i 1901. Optog ved siden af portrætterne en lang række fotografier og film af begivenheder. Over 250.000 negativer og et ukendt antal positiver.

John R. Johnsen (f. 1945)
Dansk fotograf. Fulgte Den Kongelige Ballet 1970-95. Har fotograferet Maurice Béjarts kompagni, New York City Ballet, Alvin Ailey American Dance Theater, American Ballet Theatre og mange andre. Har udstillet i 17 lande. 200.000 negativer og 20.000 papirbilleder. Heraf er 1.000 digitaliserede.

Klaus Lindewald (1935-1986)
Omfattende samling positiver og negativer fra Lindewalds virke som teaterfotograf ved en række teatre i København. Optagelserne skildrer såvel arbejdet forud for forestillingerne som det endelige resultat på scenen. Positiver og kontaktaftryk er arkiveret under de respektive teatre, alfabetisk efter forestilling (bl.a. Det Ny Teater, Gladsaxe Teater, Folketeatret, Det Danske Teater).

H.J. Mydtskov (1887-1973), Jørgen Mydtskov (1931-2011) og Rigmor Mydtskov (1925-2010)
Teaterfotografier fra perioden 1931-1964 optaget af H.J. Mydtskov og sønnen Jørgen Mydtskov med alfabetisk registrant. Portrætfotografier (seneste optagelser fra 1969) optaget af H.J. Mydtskov og datteren Rigmor Mydtskov.

Rie Nissen (1904-1988)
Udlært hos Th. Andresen. Ansat hos Hans Robertson i Berlin 1929-1930. Diverse positiver samt negativsamling og protokoller.

Harry Opstrup (1922-2005)
Amatørfotograf med speciale i naturfotografi. Ca. 1000 dias og 1000 papirbilleder med naturmotiver fra Danmark, Grønland og Afrika.

Bruno Schleifer (1905-1989)
Aktiv inden for tysk arbejderpolitik. Emigrerede i 1933 til Danmark. Autodidakt fotograf med tilknytning til bl.a. Sven Türck og billedbureauet Mundi. 14 arkivkasser med glaspladenegativer, en del s/h kopier og to scrapbøger med avisudklip.

Sven Türck (1897-1954)
Illustrationsfotograf med atelier på Vesterbrogade. Optog billeder af dagligliv, nationale symboler, begivenheder, forretninger, personer mm. Var også berygtet for sine billeder af påstået paranormale fænomener. Negativarkiv og talrige aftryk. Protokol med emner. En del af samlingen er tilgængelig online.

Jakob Weiland Reklamefoto
Ca. 100.000 negativer (reklameoptagelser) fra perioden 1970-2008.

Historisk Kronologisk Samling

Den historiske samling på ca. 100.000 billeder viser begivenheder i ind- og udland ordnet kronologisk efter begivenheder og årstal: krige, demonstrationer, politiske begivenheder, ekspeditioner og meget andet. Samlingen består af en dansk og en udenlandsk række. Alle billeder fra den danske samling i perioden 1914-1939 (og en serie fra den udenlandske) og fra den danske besættelse 1940-1945 er tilgængelige online.

Luftfotosamlingen

Samlingen består af 5,2 millioner enheder - positiver som negativer.  Primært klassiske skråfotografier af bondegårde og husmandssteder og især fra perioden 1936-1992. Samlingen indeholder også lodfotografier, der primært anvendes til kortlægning og som oversigt over et givet område. Se luftfotosamlingens online billeder på Danmark set fra luften og få mere information hos Luftfotosamlingen.

Museet for Dansk Bladtegnings samling

Museet for Dansk Bladtegning har mere end 150.000 originaltegninger, der bredt og favnende spænder over dansk bladtegnings historie. Mere end 200 bladtegnere er i dag repræsenteret i samlingen og stadig flere kommer til. Dele af samlingen er tilgængelig online.

Det Nationale Fotomuseums samling

En eksklusiv del af fotografisamlingen hører under Det Nationale Fotomuseum og kan søges og ses i Kunstindeks Danmark.

Plakatsamlingen

Samlingen indholder både danske og udenlandske plakater, der er samlet i en oversigt. Der har været pligtaflevering for danske plakater siden 1998.

Russiske plakater
Politiske og historiske russiske plakater, især fra tiden efter revolutionen, 1920'erne og 1930'erne.
Registrant v. Anja Lollesgaard. Russiske plakater i Det Kongelige Biblioteks Billedsamling 1-5 kan ses fysisk på Center for Kort og Billeder.

Cirkus
Plakater. Ca. halvdelen af samlingen er registreret i bibliotekets katalog.

Kinesiske plakater
De kinesiske plakater er alle lagt online.

Postkortsamlingen

Samlingen er ordnet efter stednavn og emneord.

Portrætsamlingen

Portrætsamlingen omfatter ca. 650.000 portrætter. Her er billeder af mere end 70.000 personer. I Portrætregistranten kan man se, om Det Kongelige Bibliotek ejer portrætter af den person, man ønsker et portræt af. Af de danske personer er mindst ét portræt per navn tilgængeligt online, forudsat at den portrætterede er død før 1935. I Portrætbasen er alle portrætter tilgængelige online. Registranten og basen er under sammenlægning.
Gruppebilleder er billeder, hvorpå der optræder mere end tre personer. De er ordnet i kategorier (efter erhverv etc.) i henholdsvis en dansk og en udenlandsk samling.

Privatsamlinger

Müllers Pinakotek
4433 kobberstik fra perioden ca.1500-1795, der illustrerer Danmarks og Norges historie i portræt, topografi og historiske billeder. Samtlige billeder er skannede og tilgængelige online. Originale blade tages kun undtagelsesvis frem.

Rawerts Maleriske Rejse
1605 akvareller og tegninger fra 1805-1847 visende topografiske lokaliteter, dels fra Danmark, dels fra det øvrige Europa. Billederne er lavet under O.J. Rawerts rejser som industrihistoriker og som privatperson. Samtlige billeder er skannede og tilgængelige online.

Kruses Gouacher
13 gouacher med topografiske motiver udført af Rasmus Henrik Kruse. Fysisk registrant findes på Center for Kort og Billeder: Johs. E. Tang Kristensen: Rasmus Henrik Kruse, naturmaler og antikvar. Store formater YZYQ Krus Tang.

Agerholms samling
Portrætmedaillonstik fra 1700- og 1800-tallet. Fortrinsvis danskere. Søges i Portrætregistranten.

Limprichts silhouetsamling
249 silhouetter af Limpricht og Weitland, især medlemmer af Drejers Klub i beg. af 1780'erne. Kan ses fysisk på Center for Kort og Billeder.

Kirsten Wiwels silhouetsamling
138 silhouetter, væsentligst fra 1920'erne. Søges i Portrætregistranten.

Fru Daniels samling
Kongelige portrætter fra 1860-1960. Ordnet efter lande.

Topografisk Samling

Den topografiske samling omfatter billeder fra Danmark og udland. Samtlige billeder fra København og Grønland er tilgængelige online. Øvrige billeder er ordnet efter stednavn.

Virksomheds- og institutionsarkiver

DANIDA arkivet
Billeder fra hovedmodtagerlandene af dansk bistand til udviklingslandene.
Registrant i afdelingen.

Ingeniørkorpsets tegninger
Håndkolorerde originaltegninger, omfattende bygninger og fæstningsværker fra Danmark, hertugdømmerne og danske bilande i perioden fra slutningen af 1600-tallet til midten af 1800-tallet.
Den oprindelige samling er spredt på flere arkiver.
I registranten markerer rødt kryds, hvor de genfindes.
s. 1-10, s. 11-20, s. 21-30, s. 31-40, s. 41-49B, s. 50-53

Karen Blixensamlingen (Rungstedlund fondens Billedarkiv)
Omfatter billeder af Karen Blixen, hendes familie og omgangskreds.

Det Kongelige Teater
Udskilte scenebilleder fra Det Kongelige Teaters arkiv ca. 1930-1965.
Opstillet efter forestillinger.

Arkivet fra ingeniørfirmaet Markersen & Søn
Billedmateriale vedrørende digebyggeri og inddæmningsarbejder.
Registrant kan ses fysisk på Center for Kort og Billeder.

Mellemfolkeligt Samvirke
Billeder fra udviklingslandene ca. 1960-1990. Materialet indgik i Mellemfolkeligt Samvirkes oplysningsarbejde.
Registrant kan ses fysisk på Center for Kort og Billeder.

Niels Bohrsamlingen
Affotograferet fra album i  familieeje, viser Niels Bohr, hans familie og omgangskreds. Klausuleret.

Røde kro Teater
3947 scenebilleder, rollebilleder og portrætter.
1929-1961. Registrant kan ses fysisk på Center for Kort og Billeder.

STORE NORD arkivet
Billedarkivet fra virksomheden Store Nord.
Registrant kan ses på Center for Kort og Billeder.

Teatermuseet
Samling af fotos fra en række forestillinger på danske teatre:
Caféteatret (1969-78, bl.a. fra den franske Studio Scene og dramaskolen), Casino (1916-19), Dansk Skolescene (dias fra Thomas P. Hjejle 1924-38), Helsingør Sommerteater (1914-49), Det Kongelige Teater (1904-60, inkl. scenografi- og dekorationsfotos og en del balletbilleder), Det Ny Scala (1966-72), Det Ny Teater (1908-27), Folketeatret (ca. 1912-30), Jørgen Blaksted Turneen (1970-98), Nørrebro (1980erne), Odense Teater (1896-1935), Rialto (1980-2005), Scala (1970-83), Aarhus (1952-63) samt enkelte forestillinger på forskellige teatre. Søg samlingen i REX. Proveniens: Teatermuseet

ØK arkivet
Virksomheden ØK gennem 100 år. Billedarkiv fra slutningen af 1800-tallet til midten af 1980'rne.
Registrant kan ses fysisk på Center for Kort og Billeder.

Øvrige

Danske billeder og teaterdekorationer
Anskuelsesbilleder, udklipsark, dukketeater.
Registrant til Alfred Jacobsens udgivelser kan ses på Center for Kort og Billeder.

Ex libris
Danske og udenlandske ex libris ordnet efter navn.

Kistebilleder
Kistebillederne er digitaliseret og findes tilgængelige online. Registrant i V.E. Clausen: Det folkelige danske træsnit i etbladstryk fra 1650-1870. KBH. 1961. Findes på Center for Kort og Billeder: APV MEK clau.

Neu-ruppin tryk
Folkelige etbladstryk, udklipsark, sprællemænd. 
Fysisk registrant på Center for Kort og Billeder.

Perspektivkassebilleder
Danske og udenlandske prospekter opstillet efter land.