Udenlandske Gruppebilleder - Kategorier

Blandede, ordnet efter acc. Nr.
Anarkister
Astronauter
Biblioteksfolk
Boghandlere og forlæggere
Cirkusfolk
Diplomater
Ekspeditionsdeltagere
Elever
Erhvervslivet
Forbrydere
Foreninger
Fotografer
Internationale Organisationer
Jurister
Komitéer
Kommunikation
Konger og fyrstelige personer
Kunstnere blandede
Kunstnere, bildende
Kunstnere, forfattere og skribenter
Kunstnere, musikere og komponister
Kunstnere, scene og tribune
Kvindesagskvinder
Landmænd
Læger, sygeplejersker, sundhedsvæsen
Lærere
Militære blandende
Militære, søværnet
Militære, hæren
Pigegarder
Piloter
Politifolk
Politikere
Pressefolk
Præster, teologer, munke, missionærer o.l.
Sportsfolk
Studenter
Videnskabsmænd