Nyt forskningsprojekt om "Venligboerne"

Fællesmiddag hos Venligboerne København. Østerbro, december 2015.
Fællesmiddag hos Venligboerne København. Østerbro, december 2015.

Kulturministeriets Forskningsudvalg har i 2016 bevilget midler til projektet ”Venligboerne i Danmark: Frivillighed og foreningsliv i nye former”.

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan det frivillige initiativ Venligboerne både bygger på og fornyer den stærke tradition for frivillighed og foreningsliv, der eksisterer i Danmark. Selvom Venligboerne formelt set ikke er en forening, er det projektets tese, at de kulturelle normer og værdier, der ligger i foreningsliv og frivillighedstraditionen i Danmark, bringes med ind i Venligboernes aktiviteter. Samtidig skaber initiativets brug af sociale medier nye rammer for, hvad det vil sige at engagere sig frivilligt.    

Selvom Venligboerne udadtil betragtes som en enhed, er det i praksis et initiativ med mange aktører, der iværksætter en række aktiviteter og har forskellige dagsordener. Projektet vil derfor også undersøge, hvordan Venligboerne praktiseres og gives mening på tværs af regioner i Danmark. Hvad vil det sige at være Venligboer i både lokal og national sammenhæng?

Projektet er et tre-årigt forskningsprojektet, og det begynder i 2017. Seniorforsker Marianne Holm Pedersen fra Dansk Folkemindesamling er hovedansvarlig for projektet.

Læs mere om hvilke projekter, der har modtaget støtte fra Kulturministeriets Forskningsudvalg i 2016 på Kulturministeriets hjemmeside »