Ny bog om musikkulturen på en stor gård 1880-1960

skaebnesymfoniSkæbnesymfoni og krokodillepolka

Musikkulturen på en stor gård mellem 1880 og 1960

Af Jens Henrik Koudal

Historika / Gads Forlag 2017. ISBN: 9788793229686. 240 s.

Bogen beskriver den store nordvestsjællandske gård Torpelunds musikkultur mellem 1880 og 1960, hvor gården var et samlingssted for musikudøvelse. Chr. Olsen, der blev født på gården og boede der det meste af sit liv, virkede i første halvdel af 1900-tallet som musiklærer, musikudgiver, folkemindesamler og lokalhistorisk skribent. Han efterlod sig en nodesamling og et stort privatarkiv. Materialet blev i 2011 indlemmet i Dansk Folkemindesamlings arkiv og danner grundlag for denne bogs historiske udforskning af musikdyrkelsen. Musikken som kultur bliver i bogen betragtet ud fra et musiketnologisk perspektiv. Bogen beskriver og karakteriserer den særlige musikkultur på Torpelund og viser, hvilken betydning musiklivet på gården havde for Olsen-familiens sociale og kulturelle identitet. Musikken på Torpelund sammenlignes desuden med musikkultur i England, den offentlige symfonikoncert i Vesten samt musikmiljøet på godset Fuglsang.