Dansk Folkemindesamling er flyttet

Dansk Folkemindesamling er flyttet ud af lokalerne på Christians Brygge 3 og ind i Diamanten, hvor Det Kgl. Biblioteks øvrige specialsamlinger også har til huse.


Du kan fremover finde vores håndbogssamling på den nye vejledningslæsesal på etage F-Vest i Diamanten. Arkivmateriale skal ses på Læsesal Vest, der ligger på Diamantens C-etage.
Flytningen er sket som led i en omstrukturering af Det Kongelige Biblioteks specialsamlinger. For Dansk Folkemindesamling betyder det, at en cirkel er sluttet. Vi er flyttet tilbage til det sted, hvor Dansk Folkemindesamling i 1904 blev oprettet, fordi Det Kongelige Bibliotek ønskede at styrke arbejdet med folkeminder og dagliglivets kultur.


Selvom der sker ændringer, vil det stadig være muligt for besøgende at få særlig vejledning fra Folkemindesamlingens personale. Her på hjemmesiden kan du snart læse mere om de fremtidige muligheder for at besøge Dansk Folkemindesamling.

Personalet på Dansk Folkemindesamling vil fortsat stå til rådighed for faglig vejledning. Kontakt os på:

email: kontakt@kb.dk
tlf: 33 47 47 47
- eller henvend dig i skranken på Læsesal Vest i Den Sorte Diamant mandag-fredag 10-16