ZIGZAG – SEXTET FOR SLAGTØJ (1981)

Tilbage til værkfortegnelsen

For 6 slagtøjsspillere.

ZIGZAG – SEXTET FOR SLAGTØJ er komponeret på grundlag af SMÅ SLAG (Nr. 183).

Kan opføres samen med SQUARE AND ROUND (Nr. 198) – under fællestitlen SQUARE, ROUND AND ZIGZAG – 3 PIECES FOR PERCUSSION SEXTET (1981/1986).

Tilegnet Ejnar Nielsen.

Varighed: 7´

Værknummer: 186


VÆRKNOTE: ZIGZAG – SEXTET FOR SLAGTØJ (1981) – for 6 slagtøjsspillere.

”Zigzag” er den anden af mine tre slagtøjs-sekstetter (med “Rondo” fra 1964 og ”Square and Round” – 2 dances” fra 1986 som henh. første og tredje).

Værkets rytmiske særpræg baserer sig på etablering af enkle takt-metre, fx firetaks-mønstre, der “kappes af” før afslutningen og direkte går over i nye begyndelser. Herved opstår indtrykket af en slags “kubistisk” rytmik, der bringer ”Zigzag” i familie med bl.a. min “Isternia” (for cimbalon eller marimba) eller “Sonara” (for fløjte og harpe). Undertiden opføres “Square and Round – 2 dances” sammen med “Zigzag” (med Zigzag spillet, attacca, som en tredje sats). Jeg finder kombinationen overbevisende og anbefaler den – under titlen “Square, Round and Zigzag – 3 stykker for slagtøjssekstet” (1981/86) De to sekstetter kan dog, naturligvis, også opføres hver for sig. Værket hed oprindeligt “Sextet for slagtøj” og blev ved uropførelsen opført sammen med vokalstykket “Daggry” (1981) under fællestitlen “Mod Daggry”.

“Zigzag” er komponeret på grundlag af “Små slag” (Easy Beats) for slagtøjsensemble(1981).

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: ZIGZAG – for percussion sextet (1981)”Zigzag” (1981, earlier entitled just Sextet) is the second of my three percussion sextets (the other being Rondo (1964) and Square and Round – Two Dances(1986)). ”Zigzag” derives its characteristic rhythmic impulse from the establishing of simple metres (for instance four-bar patterns) that are abruptly cut off before completion, only to start over again immediately. This creates a sort of “cubistic” rhythmic effect, present also in my Isternia (1979) for marimba solo and Sonora (1981) for flute and harp. Zigzag is based on “Små Slag” (“Easy Beats”) for percussion ensemble (1981).Several percussion ensembles have performed “Square and Round” together with “Zigzag”, the latter played attacca as a third movement. I find the result of this combination convincing and satisfactory and I recommend it in performance – with the title ”Square, Round and Zigzag – 3 pieces for percussion sextet” (1981/86). However, Square and Round as well as Zigzag may still be played separately.

Per Nørgård