PROTEUS (STIER OG DALE – STIGER OG DALER). (1980)

Tilbage til værkfortegnelsen

For fløjte (i G) og slagtøj.

Bestillingsværk for Statens Kunstfond til opførelse ved retrospektiv jubilæumsudstilling 1981.

Varighed: 9´

Værknummer: 177a


VÆRKNOTE: PROTEUS (1980). STIER OG DALE – STIGER OG DALER. For fløjte (i G) og slagtøj.

Proteus – ´første mand´ – var en græsk konge og profet samtidig med Orfeus og Euridike og tilmed personlig bekendt med Euridikes katastrofe-forvolder Aristæus, for hvis voldtægtsforsøg hun flygtede og herunder blev dødeligt bidt af en slange.Imidlertid er ”Proteus” mest kendt for at kunne skifte form og er altså beslægtet med Woody Allens karakter Zelig (hovedpersonen i filmen af samme navn), dog mere vidtgående end denne, eftersom han, følgende årstiderne, antog såvel fiske-, løve- som andre skikkelser. At jeg har opkaldt mit stykke efter ham har sin grund i den ikke udviklende, men frem-og-tilbage-vekslende karakter af motivforandringerne. Disse er skikkelses-ændringer, forårsaget udelukkende ved betoningsskift, og danner bølgeformer, som det antydes af undertitlen – ´Stier og Dale – stiger og daler´ – der i sig selv antyder forvandlingstekniken.

Værket blev komponeret i 1980 for fløjte og slagtøj (til Suzanne Ibstrup og Søren Barfoed), men foreligger desuden i en senere version for saxofon og slagtøj.Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: PROTEUS (1980) For flute (in G) and percussion.Proteus was a Greek king and prophet – a man in front – living at the time of Orpheus and Eurydice, and a friend of Aristaeus (who attempted to rape Euridice, causing her escape, during which she was bitten by a snake).But Proteus is also known for his ability to “change form”, and in this way connected to the strange person “Zelig” in Woody Allen´s film of that name. Proteus is even more advanced than Zelig, as he was also able to change with the seasons and to turn into the shape of different fishes, lions et cetera. My piece bears his name because of the changing characters of the musical motifs and themes, made by small changes in accents and rhythms, waving to and fro, as indicated in the Danish subtitle (Stier og Dale – stiger og daler), a rather untranslatable pair of Danish homophones, meaning something like “ascents and descents – ascends and descends”. Per Nørgård