METAMORFOSI Opus 4 (1953)

Tilbage til værkfortegnelsen

For strygeorkester (per orchestra d´archi).

Tilegnet Meta Holmboe.

Varighed: 11´

Værknummer: 29


VÆRKNOTE: METAMORFOSI Opus 4 (1953) – for strygeorkester.

Klangspektret og gestikulationen hos strygerne, kort sagt selve strygerinstrumentets natur, har altid haft en stor og central plads i mine kompositioner, hvilket kan ses af værklistens mange strygekvartetter, koncerter med stryger-solist, samt kammer og soloværker. Interessen går tilbage til min skoletid, hvor jeg var så heldig at have en cellospillende skolekammerat, som jeg kunne akkompagnere på klaver. Jeg opdagede her de utallige gaver af mangfoldige spillemåder og klangnuancer som strygerinstrumenter kan give – med blot en bue, fire strenge og fem fingre…

Metamorfosi” fokuserer på bare én metamorfose, der langsomt forvandler det introducerende motiv – i modsætning til at introducere en række efterfølgende variations-agtige små satser (som tilfældet er med fx Hindemith´s “Symphonic Metamorphoses on a Theme by Weber”): den tematiske ´kerne´ består af en energisk, opad-stræbende figur (intervallerne lille sekund, kvint, lille sekund, stor sekund), et motiv, der varieres på forskellige måder, undertider som i den klassiske ´sonateforms´såkaldte gennemføringsdel – altid stræbende fremad mod stadig mere intensiverende dynamik, hastighed og tæthed.

Det sidste klimaks efterfølges imidlertid af en meget kontrasterende passage af fredfyldt enkelhed, tilsyneladende som skiftede musiken uden ophold til en ny sats. Men i virkeligheden er der tale om det oprindelige motiv i en langsom, modificeret version – en ny enhed i en ny atmosfære; en metamorfose er kommet til udtryk.

Per Nørgård (1998)

Note: Indledningen (fra “Klangspektret...” til ”…fem fingre”) kan bruges eller udelades ad libitum.

PROGRAMME NOTE: METAMORFOSI Opus 4 (1953) – for string orchestra.

The spectrum of sound, the gesticulation – in short, the very nature of the strings – has always had a central place in my output, demonstrated by the numbers of string quartets, concertos with string soloist, chamber and solo works. The interest dates back to my school years, when I was fortunate to be able to compose for a cello-playing schoolmate and to accompany him on the piano. I discovered then the innumerable nuances of sound and playing varieties offered by just one bow, four strings and five fingers…

"Metamorfosis" deals with just one metamorfosis, slowly changing the introductory motifs, instead of a set of variation-like, minor movements (As is the case for example with Hindemith´s “Symphonic Metamorphoses on a Theme by Weber”): the thematic ´core´ consists of an energetic, upward-striving figue (a minor second, a fifth, a minor second, a major second..), a motif that is varied in different ways, not unlike the classical sonata´s development section, leading always to more intensified culminations of dynamics, speed and density. The last climax, though, is followed by a strongly contrasting section of peaceful simplicity – seemingly a second movement directly connected to the former one, but in reality consisting of the original slowly modified motifs now suggesting a radically changed unity, a new atmosphere. A metamorphosis is completed.

Per Nørgård (1998)

Note: The Introduction (“The spectrum… …five fingers…”) to be used or not used (ad lib.).