TIL MINDE OM… (IN MEMORY OF…) (1978)

Tilbage til værkfortegnelsen

For guitar solo.

Komponeret til minde om Andreas og Giertrude Birgitte Bodenhoff.

Varighed: 7´

Værknummer: 158


VÆRKNOTE: TIL MINDE OM… (1978) for guitar solo.

“Til Minde om…” (“In Memory of…”) tager udgangspunkt i motivisk materiale fra anden akt af operaen ”Siddhartha” (1975-79). Titlen på værket har en speciel baggrund, idet jeg blev inspireret til det under spadsereture på Assistens Kirkegård som jeg tidligere boede overfor. Det var særligt et prægtigt gravsted fra 1700-tallet der fangede min interesse. Giertrud Birgitte Bodenhoff`s gravmæle. Den smukke og elskværdige, Københavns, måske Europas rigeste enke, kendt af alle i hovedstaden. Hun blev gift som sekstenårig med den noget ældre tømmerhandler Andreas Bodenhoff, men oplevede kun et kort lykkeligt forår inden døden hentede hendes mand. Selv døde hun, ikke lang tid efter, kun sytten år gammel.

Først efter tilblivelsen af “Til minde om…” (In Memory of…) blev jeg bekendt med den bizarre myte omkring Giertrud Birgittes død. En myte der var velkendt blandt danskerne langt op i 1900-tallet. Lægen og folketingsmanden Viggo Starcke, der havde familiebånd til hende udgav i 1954 en bog om sine undersøgelser desangående. Han påviste klare indicier for rigtigheden af historien: Giertrud Birgitte Bodenhoff var blevet begravet som skindød og var vågnet da gravrøvere var i færd med at plyndre kisten. Derpå havde forbryderne slået hende ihjel.

Denne “mindemusik” for guitar har jeg efterfølgende tilegnet Andreas og Giertrud Birgitte Bodenhoff.

Per Nørgård

Til orientering: I Per Nørgårds artikel “Utroligt-men-sandt”: ”Synchronizität?” (2009) berettes yderligere om sammenhænge mellem “Siddharta” og “Til minde om…”. Artiklen kan downloades fra ”Per Nørgård skrifter online”. Det direkte link er: http://www.kb.dk/da/kb/nb/mta/dcm/udgivelser/norgard/artikler.html?id=333&sort=a-z

PROGRAMME NOTE: IN MEMORY OF…(1978) for guitar solo.

“In memory of…” is based on motifs from the second Act of my opera “Siddhartha” (1975-79). The title has a special background: the inspiration came from a walk at the Assistens Churchyard, next to my apartment in Copenhagen. A rather imposing monument on the grave of Giertrud Birgitte Bodenhoff`s, a beautiful and rich widow loved by many people in 18th century Copenhagen. She married in her 16th year the carpenter Andreas Bodenhoff, had a year of happiness, after which her husband died. Giertrud Birgitte herself died just a couple of years after.

It was first after the dedication that I heard about the bizarre myth about the death of Giertrud Birgitte Bodenhoff (also known to Hans Christian Andersen, later buried at the same churchyard): That she only appeared to be dead when she was buried, and woke when robbers tried to rob the grave of the young and rich widow. Choked by her awakening the robbers killed her immediately.

Inspired by the story “In memory of…” is now dedicated to Giertrud Birgitte and Andreas Bodenhoff.

Per Nørgård