CYCLES (1977)

Tilbage til værkfortegnelsen

For 12-stemmigt blandet kor (eller 12 solostemmer) – inkl. klokkespil, crotales el. lign.

I. “Circles and Spirals” (Ringe og spriraler)

II. “Winter Pause” (wirhout music) – (Vinterpause)

III “Germ and Crystal” (Kim og krystal)

IV. ”Spring Duet” (Forårs-duet)

V. “Spring Chanson” (Forårs-chanson)

VI.“ Circles and Reflections” (Ringe og reflektioner)

Tekst af Ole Sarvig (fra ”Året” og ”I haven”), oversat af Ole og Helen Sarvig

Engelsk versionering (af Nr. 153a) ved Ivan Hansen (1999), udfra Ole og Helen Sarvigs metrisk samstemmende oversættelse.

Tilegnet Kammarkören og Eric Ericson.

Varighed: 18´

Værknummer: 153b


VÆRKNOTE: CYCLES (1977) for 12-stemmigt blandet kor (eller 12 stemmer) – inkl. klokkespil el. crotales.

Tekst af Ole Sarvig (fra digtene “Året” og “I haven”), i engelske oversættelse ved Helen og Ole Sarvig.

I. “Circles and Spirals” (Ringe og spriraler)

II. “Winter Pause” (wirhout music) – (Vinterpause, omstilling)

III “Germ and Crystal” (Kim og krystal)

IV. ”Spring Duet” (Forårs-duet)

V. “Spring Chanson” (Forårs-chanson)

VI.“ Circles and Reflections” (Ringe og reflektioner)

Se Nr. 153a

PROGRAMME NOTE: CYCLES – for 1-2-4-8 and 12 part choir (or 12 solo voices) 1977. Text by Ole Sarvig.I. “Circles and Spirals”,

II. “Winter Pause” (no music)

III “Germ and Crystal”

IV. ”Spring Duet”

V. “Spring Chanson”

VI.“ Circles and Reflections”

See No. 153a