TWILIGHT (1976-77/rev.1979)

Tilbage til værkfortegnelsen

For orkester med obligat slagtøjssolist (congas) og evt. danser (ad lib.).

Den oprindelige, såkaldt ´gyldne´, notation er af komponisten siden ændret til ´normal notation´.

TWILIGHT er tematisk beslægtet med værkerne NOVA GENITURA (Nr. 141) og FONS LAETITIAE (Nr. 144).

Tilegnet dirigenten Tamás Vetö.

Varighed: 17´

Værknummer: 150b


VÆRKNOTE: TWILIGHT (1976-77, rev.1979) for orkester med obligat congas-solist og danser (ad lib.).

Se Nr. 150a

PROGRAMME NOTE: TWILIGHT (1977/rev.1979) – for orchestra with solo percussionist, and dancer ad lib.See No. 150a