FROST PSALM (1975-76/1999)

Tilbage til værkfortegnelsen

For 16-stemmigt blandet kor (SSSSAAAATB inkl. 4 crotales), eller 16 solostemmer.

Tekst fra Ole Sarvigs ”Året” og ”Korsalme”.

Den oprindelige, såkaldt ´gyldne´, nodenotation er ændret af komponisten til normal notation i forbindelse med versionen FROSTSALME-FRAGMENT i 2003 (jf. nr. 148c og #2003.1).

Engelsk versionering ved Ivan Hansen (1999) af Nr. 148a, ud fra Ole og Helen Sarvigs metrisk

samstemmende oversættelse.

Varighed: 18´

Værknummer: 148b


VÆRKNOTE: FROST PSALM (1975-76) for 16-stemmigt blandet kor (inkl. 4 crotales).

Se Nr. 148a

PROGRAMME NOTE: FROST PSALM (1976/rev.2001) For 16 part mixed choir (SSSSAAAATB), including 4 crotales.

See No. 148a