WINTER CANTATA (1976/1990)

Tilbage til værkfortegnelsen

Kantate i syv dele, for blandet kor (SATB, inkl. soli) og 4 instrumenter: Obo (el. tilsvarende blæser), violin (el. tilsvarende strengeinstrument), slagtøj (inkl. vibrafon, gong), trombone, orgel (eller keyboard med orgelfunktion).

Version ved Per Nørgård/Ivan Hansen (1990) af Nr. 145a.

”1990-versionen (engelsk)”.

I. 1. Corale dolorosa (preludio – corale – arietta di consolazione – abticantica lamentoso).

2. Aria evangélica.

3. Canto d´offerta: La Rota (“L´anno”).

4. Pastorale breve: “In paradiso” (genesi – il giardino divino – il seduttóre – la seduzione: “come dio!” (commédia!) ).

5. Contrappunti: “Il zodiaco celeste” (primavera – l´estate – autunno (purgatório) – inverno – primavéra (aria evangélica)).

6. Coro di Tritoni.

7. Corale beato.

Tekst: vers fra Ole Sarvigs digt ”Året” (”Året”/”The Year”, Brøndum, 1980) – oversat metrisk samstemmende af Helen og Ole Sarvig).

Engelsk versionering af 145b (ved Ivan Hansen).

Jf. #1990.1

Note: Melodier fra VINTERKANTATE – såkaldte ”Sarvig-melodier” (hvoraf én indgår i ”Symfoni nr. 3”) – indgår i en række værker siden, bl.a. i Nr. 147, 148. 153, 155, 168, 185, 206, 207, 243, #1989.2, 263, 310, 350.

Kantatens åbningskoral, i dens danske version, indgår i Den Danske Salmebog (2003) som salme nr. 720 – ”Året – Som året går”.

Varighed: 30´

Værknummer: 145c


VÆRKNOTE: WINTER CANTATA (1976): ´for få eller flere´ (minimum: vokalsolist og orgel).

Se Nr. 145a

PROGRAMME NOTE: WINTER CANTATA (1976) – for a variable ensemble of soloist, mixed choir and instruments (minimum vocalist and organ).See No. 145a