TURN (1973/2009)

Tilbage til værkfortegnelsen

For klaver.

Revideret 2009-version.

Nr. 105b (GROOVING) og nr. 137b (TURN) – begge i rev. 2009-version, jf. #2009.1 og 2 – kan opføres i sammenhæng, i nævnte rækkefølge, spillet attacca. Denne kombination dog kun for klaver (jf. at den originale TURN-version kan opføres for forskellige typer tangentinstrumenter).

Bemærk: TURN udgør klaverstemmen i søsterværket SPELL (Nr. 138)

Jf. #2009.2

Varighed: 15´

Værknummer: 137b


VÆRKNOTE: TURN (1973) – for tangentinstrument solo (klavichord, cembalo eller klaver).

Titlen ”Turn” peger på en slags ´ombytten´ af toner, hvor små tonegrupper gentages og drejes via gradvise ændringer af betoninger – indtil en ny melodisk gestalt er opstået. At der undervejs opstår mindelser om barok, klassisk eller romantiske stilarter må anses som et ledsagefænomen til en musik, som helt er udsprunget af en syntese af den uendelighedsrække-melodik, over- og undertoneharmonik og gyldne-snit-rytmik som jeg i 1970'erne fordybede mig i.

I forbindelse med en revision af både Grooving og Turn i 2009 foreslås – som en mulighed – en samlet opførelser, for klaver, af de to værker: Grooving og (attacca) Turn.

Per Nørgård

Værkinformation:

I forbindelse med en lettere revision af klaverværkerne Grooving og Turn i 2009, foreslås, som en ekstra mulighed, en samlet opførelse af de to klaverværker, med rækkefølgen Grooving og (attacca) Turn. Denne værk-kombination kun for klaver.

TURN (1973) – for a keyboard instrument solo (clavichord, harpsichord or piano).

The title refers to the permanent ´turning´ of a musical figure, the re-turning of which is accompanied by a small change, the result of the many changes being a new figure. Thus small groups of notes are turned by means of gradual alterations in the accents, until a new melodic pattern has emerged. The title also refers to the expression from these years, to ´turn you on´ and the work is closely related to my trio “Spell” from the same year.

Per Nørgård

Work information: With both piano works “Grooving” and “Turn” being revised in 2009 a performances of “Grooving” and (attacca) “Turn” is suggested by the composer as an extra possibility. This combination only for piano.