KALENDERMUSIK (1970)

Tilbage til værkfortegnelsen

Elektronisk pausemusik til DR´s tv-afdeling.

(52 ”uge-satser”, hver ca. 8 minutter).

Komponistens forlæg udarbejdet af matematiker, komponist Nils Holger Petersen (s. m. komponisten) 1970, derefter endeligt produceret via Elektronmusik-studion i Stockholm (EMS).

Musik til en ”tvpause-mobile” (fremstillet af Verner Poulsen) – til udsendelsesbrug pr. 1973.

Komponeret på bestilling fra Danmarks Radio.

Varighed: 416´

Værknummer: 130a


VÆRKNOTE: KALENDERMUSIK (1970/1973) – elektronisk pausemusik til tv (52 satser, hver ca. 8 minutter).

”Kalendermusik” (1970-73) består af 52 ”uge-satser” (hver ca. 8 minutter; i alt omkring 7 timers musik), udformet som 52 ottestemmige versioner af uendelighedsrækken, musik hvis stemmer hver uge ændres i tempo, stemmetæthed, klang, dynamik osv. i tilknytning til årets gang (langsomst omkring d. 21/12, hurtigst omkring d. 21/6 – kort fortalt), musik til en ”tvpause-mobile” fremstillet af Verner Poulsen. Selve den klanglige realisering af 1970-værket udarbejdedes via den danske komponist og matematiker Nils Holger Petersens matematiske formel-version af komponistens musikalske ideer og oplæg, samt af teknikere ved det statslige EMS-studio i Stockholm. Partituret til ”Kalendermusik”eksisterer således ikke nedskrevet på noder (i partitur), men som matematiske opstillinger af uendelighedsrækken og beregninger af de forskellige stemmers ændringer i løbet af de årets skiftende tider.

Per Nørgård

Der henvises til en yderligere værkbeskrivelse i Mogens Andersen & Per Nørgård: Ideen bag tilblivelsen af Danmarks Radios TV-Pausesignal, 1973 samt til mine Refleksioner over TV-Pauseudfyldning, 1973 – tilgængelig via download på Det Kgl. Biblioteks webarkiv ”Per Nørgårds skrifter online”

Link: www.kb.dk/da/kb/nb/mta/dcm/udgivelser/norgard

PROGRAMME NOTE: KALENDERMUSIK – CALENDAR MUSIC (1970/1973) – electronic music for Television (52 movements, each 7-8 minutes).

Electronic music for intermission pauses (then used) between TV programs. Electronic version of my so-called infinity series, in mostly 6-8 part polyphony, mirroring the changes of the seasons, in 52 “week movements”, each 7-8 minutes – with a total of more than 7 hours of music. Produced with the assistance of Niels Holger Petersen and the EMS studio in Stockholm.

Per Nørgård