MODLYS (BACKLIGHT) (1970)

Tilbage til værkfortegnelsen

”Åbningsmusik” (til ny koncertsal) for blæsere, klaverer, slagtøj.

Til Åse og Tage Nielsen.

Varighed: 10 ´

Værknummer: 126


VÆRKNOTE: MODLYS (1970) – ”åbningsmusik” for blæsere, klaverer, slagtøj (1970).

Der er et mærkeligt paradoks forbundet med fænomenet modlys. På den ene side fremtræder forgrunden og dens genstande i klare profiler, på den anden side blændes øjet af en kraftige direkte lysmængde.Det er dette paradoksale fænomen, jeg har oplevet for mit indre øre da jeg skrev orkesterværket ”Modlys”. Også her, i musikken, findes der en klar og rolig baggrund, som lader de mange forgrunds-tonefigurer fremtræde i profil, omtrent som en sækkepibes bastoner fremhæver de mange meloditoner. I ”Modlys” indtager to trompeter og to tubaer en slags formidlerrolle mellem hovedaktørerne: Fire basuner (baggrunden) og resten af instrumenterne (forgrunden). Der er i høj grad tale om en komposition for rummet, hvis forskellige dimensioner er ind-komponeret i musikken.Værket blev komponeret til åbningen af Det Jyske Musikkonservatoriums nye koncertsal, og er tilegnet Åse og Tage Nielsen.Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: BACKLIGHT (1970) – music for brass, pianos and percussion.

There is a strange paradox connected with the “backlight” phenomenon. On the one hand the foreground and its objects appear in clear profile, on the other, the eye is dazzled by a strongly direct amount of light.

It is this paradoxical pheromone which I experienced for my inner ear when I wrote the chamber music work “Backlight”. Here, too, there is a clear and tranquil background which allows the many musical figures in the foreground to appear in profile, in much the same way as bagpipes´ bass notes emphasize the many melodic notes.

In “Backlight” two trumpets and two tubas take on a kind of intermediary role between the principal players: four trombones (background) and the rest of the instruments (foreground).

This is most definitely a composition for space, whose various dimensions are interwoven into the music.

The work was composed in 1970 for the inauguration of the new concert hall at the Royal Academy of Music, Århus, and is dedicated to Åse and Tage Nielsen.

Per Nørgård