DOING (1968)

Tilbage til værkfortegnelsen

3 variationer for brass band over en Beatles-melodi. Version for alternativ brassband-besætning, ved Mogens Andresen.

I. I´ll do it.

II. You can´t do that.

III. It´s done

Tilegnet Concord og dets dirigent Herbert Møller.

Varighed: 10´

Værknummer: 106b


VÆRKNOTE: DOING (1968) – (tre) variationer for brass band over en Beatles-melodi.

Se Nr. 106a

PROGRAMME NOTE: DOING (1968) – (three) variations for brass band on a Beatles-tune.

See No. 106a