GROOVING (1968/rev. 2009)

Tilbage til værkfortegnelsen

For klaver.

Revideret 2009-version. (Jf. #2009.1)

Nr. 105 (GROOVING) og nr. 137 (TURN) – begge i rev. 2009-version, jf. #2009.1 og 2 – kan opføres i sammenhæng, i nævnte rækkefølge, spillet attacca.

Bemærk: denne GROOVING/TURN-kombination kun for klaver (TURN opført alene er ´for tangentinstrument´).

Written for Mrs. Elisabeth Klein and dedicated to Myself.

Varighed: 14´

Værknummer: 105b


VÆRKNOTE: GROOVING (1968/2009) For klaver.

Se Nr. 105a

PROGRAMME NOTE: GROOVING (1968/2009) for piano solo

See No. 105a