LUNA – 4 FASER FOR ORKESTER (1967)

Tilbage til værkfortegnelsen

For symfoniorkester.

I. Lento

II. Lento

III. Allegretto

IV. Andante

Tilegnet dirigenten Herbert Blomstedt.

Varighed: 14´

Værknummer: 101


VÆRKNOTE: LUNA – fire faser for orkester (1968).

Om Luna (månen) – et symbol på fantasi, følelse, det kvindelige, moderlige – skriver den østrigske Thomas Ring (i sin bog ”Astrologische Menschenkunde”):”Der ligger her en drømmeagtig gliden, fra en ydre sfære til en indre sfære: det ´lunare´, søvngængeragtige – et medium beredt til alt. Uden kraft og kriterium i sig selv; men af en ukrænkelig fleksibilitet.”Det er først i de senere år, at titler har fået betydning for mig. Tidligere blev værktitlerne så at sige ´grublet frem undervejs´. "Konstellationer", "Fragmenter" (osv.) var titler, jeg simpelthen fandt passende. Derimod repræsenterer "Iris", "Luna", "Den Fortryllede Skov" m.fl. en holdning som har forbavset mig. Disse titler har ligesom haft en selvstyring i sig. "Iris", det iriserende, var en realitet længe før der var skrevet en tone! Og efter "Iris" kom så "Luna" – som en art modbegreb til Iris: det lunare, ´mælkede´, i modsætning til det iriserende, glitrende…Netop forholdet mellem det konkrete og musikken er vel uafklaret for de fleste af os. Nogle går til programmusikkens yderligheder, socialrealisme osv., andre hylder den rene abstraktion – l´art pour l árt.

Jeg havde egentlig ikke taget stilling til dette før…, men jeg blev tvunget til at acceptere, at der i mig findes en ´tingenes sameksistens´, som gør titlerne lige så vigtige som musikken.Under kompositionen af orkesterværket ”Iris” (1967) opstod altså forestillingen om et beslægtet ”søsterværk”, af en mere ”mat og mælket” karakter.

Resultatet, fire korte satser, kaldte jeg ”Luna – orkesterværk i fire faser”.

”Luna” uropførtes af Danmarks Radios Symfoniorkester og Herbert Blomstedt, hvem værket er tilegnet.Per Nørgård (1968)

PROGRAMME NOTE: LUNA – four phases for orchestra (1968)

On the moon as a symbol the Austrian Thomas Ring, author of “Astrological Psychology”, wrote: there is a state similar to the sleep that occurs between the thought and the deed, the withdrawal of the other sphere towards the inner sphere. The sleepwalker, who is always like the medium, – open to everything – adapts himself to each situation: he is deprived of his own strength and his own criteria for action, displaying a suppleness and sensitivity which are both complete and spontaneous.”

In recent years I see that titles mean still more to me. Earlier my titles were found out during or after composing (fx Constellations, Fragments), whereas titles like “Iris”, “Luna”, “The Enchanted Forest” the title was ready before a note or sound was composed, like a vision of the music to come. I had to accept that the titles are as important as the music.

While composing the orchestral work “Iris” (1967) I had the idea of a related sister work – of a more “matt and milkier” character.

The result, four short movements, was “Luna – four phases for orchestra”.

”Luna” was premiered by the Danish Radio Symphony Orchestra and is dedicated to the conductor Herbert Blomstedt.

Per Nørgård (1968)