BABEL (1965/rev. 1968)

Tilbage til værkfortegnelsen

Musikalsk scenespil for mennesker. Happening-komposition for solister, kor- og instrumentalister, danser og mimere ad lib.

Senere version (kaldet ”Nye Babel”, mhp. 1968-opførelser).

Jf. #1968.2

Varighed: 60´

Værknummer: 88b


VÆRKNOTE: BABEL (1965) Musikalsk scenespil for mennesker. Happening-komposition for solister, kor- og instrumentalister, danser og mimere.

Den reviderede 1968-version af ”Babel” (kaldet ”Nye Babel”) uropførtes d. 20/5 1968 i København (Falconer Centret) af samme medvirkende, og scenisk instruktion af Troels Munk og June Mansfield.

(Videre værknote: Se Nr. 88a)

PROGRAMME NOTE: BABEL (1965) Music stage play for people. Happening-composition for soloists, choir- and instrumentalists, dancers, mimers, acrobats et cetera.

The revised 1968 version (called “The New Babel”) was premiered in May 1968 in Copenhagen (Falconer Centret) by the same performers as in the premiere of 1966, directed by Troels Munk and June Mansfield.

(Further programme note: See No. 88a).