LANDSKABS-BILLEDE (1961)

Tilbage til værkfortegnelsen

For 1 stemme og guitar.

Tekst af Thorkild Bjørnvig

Varighed: 3´

Værknummer: 68c