KONCERT NR. 2 FOR CELLO – MOMENTUM (2009)

Tilbage til værkfortegnelsen

For cello solo og sinfoinetta.

1. Solitaire

2. Together

3. Multitude

4. Infinity

2. sats er baseret på TIL SAMMEN (se #2007.1).

Tilegnet Jakob Kullberg.

Varighed: 25´

Værknummer: 379


VÆRKNOTE: KONCERT NR. 2 FOR CELLO – MOMENTUM (2007-09). For cello solo og sinfoinetta.

1. Solitaire

2. Together

3. Multitude

4. Infinity

Som en vejviser ind i denne koncerts rent musikalske sfære besluttede jeg mig for titlen Momentum til min, anden, cellokoncert. Denne titel skal give lytteren et fingerpeg i retning af ”en proces, som hele tiden intensiveres” med hensyn til såvel lydstyrke som hastighed; der foregår i værket en fortløbende ekspansion mht. dynamik og tempi, i et stedse akkumulerende, fortættende forløb.

Andensatsen kom først, idet jeg skrev den til cellisten Jakob Kullberg – min fremragende interpret og gode ven – og hans tilkommende, Gudrun, således at jeg kunne forære dem originalmanuskriptet på deres bryllupsdag i august 2007. Ikke overraskende fik denne sats titlen Together (tilsammen).

Undervejs i kompositionsprocessen udviklede jeg et koncept som tog udgangspunkt i en række (sociale) tilstande, fra enhed til mangethed – fra at være isoleret, alene, til at dele, i fællesskab. Således anbragte jeg som førstesats en Monologue – som ikke rigtig er en solo, men snarere en sats, hvor alle impulser udgår fra solisten.

I tredje sats bliver energien nærmest frenetisk, i en hyperenergisk musik, og denne mangelagede aktivitet afstedkom titlen: Multiplicity (’mangethed’).

Akkumuleringen: een – to – mange – alle … når sit højdepunkt i fjerde og sidste sats, som indeholder fraktale tonerækker som peger imod uendelig, og satsen er tilsvarende betitlet: Infinity (uendelighed).

Cello solo stemmen er konstant yderst krævende, ikke mindst det aspekt ved musikken, som kræver af solisten at der hele tiden skiftes udtryk, fra introvert selvbeskuelse til ekstrovert lederskab.

Per Nørgård (2009)

PROGRAMME NOTE: CONCERT NO. 2 FOR CELLO – MOMENTUM (2007-09). For cello solo and sinfoinetta.

1. Solitaire

2. Together

3. Multitude

4. Infinity

The second movement of the concerto came first; I wrote it for cellist Jakob Kullberg – my brilliant interpreter and good friend – and his wife-to-be Gudrun, the original manuscript to be presented to them as a gift on their wedding day in August 2007. Meanwhile, as the composing of the concerto progressed, I had developed the concept of a series of (social) states, from oneness to multiplicity, from being alone in isolation to sharing in company. Thus I put in front, as the first movement, a Monologue – which is not really a solo piece, but rather a movement in which all impulses emerge from the cello solo.

In the third movement the energy almost becomes a frenzy, a hyper-energetic music, in a movement entitled Multiplicity.

In the fourth movement fractal tone-rows point towards infinity, and the movement is accordingly entitled Infinity.

Per Nørgård (2009)