SYMFONI Nr. 7 (2004-06)

Tilbage til værkfortegnelsen

For symfoniorkester.

Tilegnet orkesterchef Per Erik Veng.

Varighed: 33´

Værknummer: 364


VÆRKNOTE: SYMFONI Nr. 7 (2004-06) for orkester.

”7. symfoni” er komponeret på bestilling af Danmarks Radios Symfoniorkester og uropførtes ved åbningen af DR´s Koncerthuset i januar 2009 – med Thomas Dausgaard som dirigent. Symfonien, der er i tre satser (I – II – III) og varer ca. 25 minutter, er tilegnet orkesterchef Per Erik Veng.

Per Nørgård (2006)

PROGRAMME NOTE: SYMPHONY NO. 7 (2004-2006) – for orchestra.My “Symphony No. 7” was commissioned by The Danish Radio Symphony Orchestra, and was premiered in January 2009 – conducted by Thomas Dausgaard, for the opening of the Danish Radio´s new symphonic hall, Koncerthuset.The symphony has three movements (I – II – III), lasts around 25 minutes, and is dedicated to the manager and artistic director of the orchestra Per Erik Veng.Per Nørgård (2006)