TRIBUTE TO BALI (2003/2005)

Tilbage til værkfortegnelsen

Version for 3 percussionister (af 349 a) – arr. af Jakob Weber (2005).

Varighed: 5´

Værknummer: 349b


VÆRKNOTE: TRIBUTE TO BALI (2003/2005) – for 3 percussionister.

Tribute to Bali” (Hyldest til Bali) er et 5-6 minutter langt stykke for tre slagtøjsspillere, men også den oprindelige klaver-version, ”Many Returns to Bali” kan siges – med Bartoks behandling af klaveret in mente, tænk på f.eks. hans ”Allegro Barbaro” – at være for et slagtøjsinstrument. Det er i hvert fald ud fra denne synsvinkel at den oprindelige titels referencer til Bali skal forstås: ikke i motiv- og temadannelser, men i selve klangen ligger mindelser om balinesisk musik.

I balinesisk gamelan-musik er de hurtigste lag i musikken knyttet til instrumenter indenfor de højere oktaver og de langsommere lag er knyttet til instrumenter med dybere oktaver. Dette træk er også karakteristisk for det meste af mit stykke, som netop i kraft heraf får en vis balinesisk aura.

Stykket komponeredes som en hommage til den kulturrige hindu-ø efter bombeterror-angrebene på øen i 2002. Som sagt er motiver og temaer ikke af balinesisk oprindelse, men af egen avl, eller rettere sagt, inspireret af en bestemt rytme-figur fra min slagtøjsmusik, den såkaldte pischop. Stykket kunne derfor med lige så fuld ret kaldes en “hyldest til pischop”. Den mange-stemmige pischop kan betegnes som en kæde af stadig længere optakter, en slangeagtig rytmeverden, hvor de betonede slag i takten undgås. Stykket refererer også til mit guitarstykke “Returns” (1976), komponeret efter mit første besøg på Bali i 1975.

Jakob Weber har – med min velsignelse – arrangeret det oprindelige klaverstykke for slagtøjet, og værket uropføres ved Jakob Webers debut-koncert i Dronningesalen på Den Sorte Diamant den 30. marts 2005.

Per Nørgård (februar 2005)

PROGRAMME NOTE: TRIBUTE TO BALI is a 5-6 minutes piece for 3 percussionists, but also the original version for piano solo under the title “Many Returns to Bali” might be called a percussion piece (the piano being a percussive instrument too, at least since Bartok´s “Allegro Barbaro”) – referring in sound and attack to Balinese gamelan music.In gamelan orchestras the fastest layers of music are played by high pitched instruments, the slowest layers by instruments with deep octaves. The same idea is present in my piece, and gives the music a Balinese touch, although no Balinese themes or motifs are used. The motives and rhythms are of my own brew, especially the snake-like rhythm called “Pischop”, which – played in many layers at the same time – avoids the strong beats in a bar. The music might be described as a “Tribute to Pischop”. It also refers to my piece “Returns” for guitar (1976), composed after my first visit to Bali in 1975.The piece was composed as a hommage to the cultural rich civilization of Hindu Bali, after the terror bombings on the island in 2002. Percussionist Jacob Weber has, with my accept, arranged the original piano piece for percussion trio – for his debut in 2005 at the Queens Hall at the Royal Library, Copenhagen.Per Nørgård (2005)