SPINDELVÆVER OG ANDRE HEMMELIGHEDER PÅ VEJEN (2002)

Tilbage til værkfortegnelsen

For klaver

Sammensætning af de to gratulationsværker SPINDELVÆVER (Nr. 313) og

HEMMELIGHEDER PÅ VEJEN (Nr. 334a) – via ny forbindende ´passage´.

Tilegnet Urs Schneider (Spindelvæver) og Tomas Tranströmer (Hemmeligheder på vejen).

Varighed: 9´

Værknummer: 334b


VÆRKNOTE: SPINDELVÆVER OG ANDRE HEMMELIGHEDER PÅ VEJEN (2001-02) for klaver.

De to korte klaverstykker kan betragtes som enkeltstående Albumblade – her sammenhængende fremført. Spindelvæver er komponeret i 1998 til – og på opfordring af – min schweiziske komponistkollega

Urs Schneider, i anledning af hans 50 års fødselsdag. Titlen er tilføjet senere – udfra satsens spindelvævstynde linier og i forbindelse med mit ønske – i 2002 – om at føje de to stykker sammen via en (halvt improviseret) overgang: en hvirvlende kadence, som introducerer den følgende musiks melodier, dens … “hemmeligheder på vejen”. Titlen på dette værk er lånt fra et Tomas Tranströmer-digt fra 1958 (og disse hemmeligheder – på vejen – kan samtidig karakterisere den foregående “spindelvæver”, komponistens kælenavn for en almindelig edderkop). Digtet ”Hemligheter på vägen” lyder:

Dagljuset träffade ansiktet på en som sov.

Han fick en livligare dröm

men vaknade ej.

Mörkret träffade ansiktet på en som gick

bland de andra i solens starka

otåliga strålar.

Det mörknade plötsligt som av ett störtregn.

Jag stod i ett rum som rymde alla

ögonblick –

et fjärilsmuseum.

Och ändå solen lika starkt som förut.

Dess otåliga penslar målade världen

Klaverstykket Hemmeligheder på vejen var en fødselsdagshilsen til den store svenske digters 70-årsdag i 2001.”

Per Nørgård (2009)

PROGRAMME NOTE: SPINDELVÆVER OG ANDRE HEMMELIGHEDER PÅ VEJEN (2001-02)

(”Cob Weaver and other Secrets on the Way”) for piano.

These two short piano pieces can be considered as independent “album leaves” – presented here in association with each other. Cob Weaver was composed in 1998 for – and as a request by – my Swiss composer colleague Urs Schneider, on the occasion of his 50th birthday. The title was added later – coming from the movement’s cobweb-like lines and in connection with my wish, in 2002, to unite these two pieces via a (half improvised) transition: a whirling cadence that introduces the melodies of the music to come, it’s… “secrets on the way.” The title of this work is borrowed from a Tomas Tranströmer poem from 1958 (and those secrets – on the way – can at the same time characterize the former “cob weaver”, the composer’s pet name for the common spider). This is the poem “Hemligheter på vägen” (followed by an English translation) :

Dagljuset träffade ansiktet på en som sov.

Han fick en livligare dröm

men vaknade ej.

Mörkret träffade ansiktet på en som gick

bland de andra i solens starka

otåliga strålar.

Det mörknade plötsligt som av ett störtregn.

Jag stod i ett rum som rymde alla

ögonblick –

et fjärilsmuseum.

Och ändå solen lika starkt som förut.

Dess otåliga penslar målade världen.

Secrets on the Way

Daylight struck the face of a man who slept.

His dream was more vivid

but he did not wake.

Darkness struck the face of a man who

walked

among the others in the sun’s strong

impatient rays.

It was suddenly dark, like a downpour.

I stood in a room that contained every

moment –

a butterfly museum.

And the sun still as strong as before.

Its impatient brushes were painting

the world.

The piano piece, Secrets on the Way, was a birthday greeting for the great Swedish poet’s 70th year in 2001.

Per Nørgård (2009)