VINTERMUSIK (1998)

Tilbage til værkfortegnelsen

– 4 meditationer, for fløjte, klarinet, cello, slagtøj, guitar, orgel.

Baseret på Vinterkantate (jf. Nr. 145, noten til denne).

Varighed: 11’

Værknummer: 310a


VÆRKNOTE: VINTERMUSIK – 4 meditationer for fløjte, klarinet, cello, slagtøj, guitar, orgel.

Da jeg havde afsluttet min 3. symfoni (1972-75) skrev jeg en række enkle melodier til tekster af Ole Sarvig (især digtene “Året” og “Korsalme”), af hvilke “Året – Som året går” nu indgår i Den Danske Salmebog. Melodierne var udsprunget af samme grundlag som symfoniens anden del, og de kunne indbyrdes harmoniseres og udfoldes i flere forskellige, samtidige tempolag – i dag ville man sige fraktalt – hvilket inspirerede mig til adskillige kor- og instrumentalværker igennem det følgende tiår, bl.a. “Frostsalme”, “Vinterkantate”, “Cantica”, “Nu dækker sne den hele jord”, ”Kredsløb”.

Instrumentalstykket “Vintermusik” er en tekstløs suite af korte, melodisk bårne, satser, arrangeret udfra ´´Vinterkantate´´, men er – som tekstløse – stilfærdige meditative forløb med sangbare linier i de skiftende instrumentationer, og som de nævnte værker farvet af Sarvigs nordiske, mytiske salmedigt, hvis stemning fremgår af følgende vers:

I sjæle som i verden bor

nu dækker sne den hele jord

og livets sommer sover dybt

i glemsels og i vinters krypt

Per Nørgård (2011)

PROGRAMME NOTE: WINTER MUSIC (1998) for flute, clarinet, cello, percussion, percussion, guitar, organ.When in 1975 I had finished composing my 3rd Symphony (begun in 1973), I wrote three simple melodies for two psalm texts by Ole Sarvig “The Year” and “Choral Hymn”. One of these was later included in the Danish Hymnbook under the title “Året – Som året går” (The Year – The Passing Year). These three “Sarvig tunes” were derived from the same material as the second movement of the 3rd Symphony and could be harmonized together in several different tempo relationships at the same time – like fractals – which inspired me to write several choral and instrumental works in the following decade based on these melodies: “Frost Psalm”, “Winter Cantata”, “Cantica”, “Cycles” – and the instrumental “Winter Music ”, all based on the Nordic and mythic hymn poem, already captured in the first verse (of ten) in Sarvig´s “The Year”:

The passing year will pass its deepSo shall our mind reach winter´s sleep.And as the tree stands leafless, bare,Is winter´s realms: our minds aware.Per Nørgård