STRYGEKVARTET NR. 8 – ’NATTEN SÆNKER SIG SOM RØG´ (1995-97)

Tilbage til værkfortegnelsen

For strygekvartet.

Baseret på temaer fra operaen NUIT DES HOMMES (se Nr. 298).

Tilegnet Zapolsky-kvartetten

Varighed: 20’

Værknummer: 306


VÆRKNOTE: STRYGEKVARTET NR. 8 – ´Natten sænker sig som Røg´ (1995-97).

Klangspektret og gestikulationen hos strygerne, kort sagt selve strygerinstrumentets natur, har altid haft en stor og central plads i mine kompositioner, hvilket kan ses af værklistens mange strygekvartetter, koncerter med stryger-solist, samt kammer og soloværker. Interessen går tilbage til min skoletid, hvor jeg var så heldig at have en cellospillende skolekammerat, som jeg kunne akkompagnere på klaver. Jeg opdagede her de utallige gaver af mangfoldige spillemåder og klangnuancer som strygerinstrumenter kan give – med blot en bue, fire strenge og fem fingre…

“Strygekvartet nr. 8 – Natten sænker sig. . . som røg” er baseret på 5 afsnit fra min kammeropera Nuit des Hommes (´Menneskenes nat. Mændenes nat´), hvori en strygekvartet er bærende instrumentalensemble. Selv om emnet er Den Store Krig (1.verdenskrig) er handlingen på det psykiske plan og følger – med Guillaume Apollinaires digte – udviklingen hos et menneskepar, hvis indledningsvise krigsbegejstring afløses af gru og sluttelig umenneskeliggørelse. Kvartettens 5 satser udtrykker faser i denne proces: fra ´Prolog - Eulogi´ (I), en lovprisning af Solen af Guld, over ´Menneske-dyret´(II) – en rytmisk, spændstig, og stadig mere militaristisk sats – videre over ´Rejsen´(III), hvis bevidsthedsudvidelse ved den nye tids svimlende tempo brat afbrydes i ´Natten sænker sig´(IV), der bærer værkets titel og udtrykker, som stilheden før stormen, ikke tysthedens velsignelse, men dens latente angst. I ´Epilog - Elegi (V) genkommer prologens tema, men forvandlet fra lovsang – til elegi.

Kvartetten er tilegnet Zapolsky-kvartetten, der medvirkede ved uropførelsen af operaen i september 1996.

Per Nørgård (1998)

Indledningen ( “Klangspektret… …fem fingre”) kan bruges eller udelades ad libitum.

PROGRAMME NOTE: STRING QUEARTET No. 8 - “Night Descending Like Smoke”The spectrum of sound, the gesticulation – in short, the very nature of the strings – has always had a central place in my output, demonstrated by the numbers of string quartets, concertos with string soloist, chamber and solo works. The interest dates back to my school years, when I was fortunate to be able to compose for a cello-playing schoolmate and to accompany him on the piano. I discovered then the innumerable nuances of sound and playing varieties offered by just one bow, four strings and five fingers...

This quartet is based on five sections from my chamber opera “Nuit des Hommes” where a string quartet is the leading instrumental ensemble. Even though the subject is The Great War (World War I), the plot is played out on a psychological level and follows the development of a couple – in poems of Guillaume Apollinaire. The couple´s war enthusiasm in the beginning is replaced by horror and in the end dehumanizing. The five movements of the quartet express phases in this process: from ´Prologue – Eulogy´ (I), a praise of The Sun of Gold, to the ´Man - animal´ (II) – a rhythmic, tense, and still more and more militaristic movement – and ´The Journey´ (III), whose enlargement of conscience due to the exhausting tempo of the new era is suddenly stopped in the next movement ´Night Descending´E (IV) carrying the title of the piece and expressing the calm before storm, not as a blessing of peace, but as a latent anxiety. In the ´Epilogue – Elegy´ (V) the theme of the prologue reappears, but it is changed from hymn to elegy.

The quartet is dedicated to the Zapolsky Quartet, who took part in the world premiere of the opera in September 1996.Per Nørgård (1998)