BILLEDER FRA ARRESØ (1996)

Tilbage til værkfortegnelsen

Version for obo, klaver, strygere.

(arr. af 299a, ved Steve Ferre).

1. Månespejl

2. Frostkrystal

3. Svanesang

4. Dråbespil

Varighed: 13’

Værknummer: 299d


VÆRKNOTE: se 299a

PROGRAMME NOTES: see 299a