ARRESØ-BILLEDER (1996)

Tilbage til værkfortegnelsen

For obo og klaver (original version).

1. Månespejl – og Fuglemorgen

2. Frostkrystal

3. Svanesang

4. Dråbespil

Tilegnet hhv. komponisten Vagn Holmboe ( 1.),

Billedkunstner, fotograf Meta May Holmboe (2.),

Oboisten Max Artved (3.), Pianisten Per Salo (4.).

Varighed: 13’

Værknummer: 299a


VÆRKNOTE: ARRESØ-BILLEDER (1996) – For obo og klaver.

Værknote – kort

Arresøbilleder er et lyrisk værk, der har hentet inspiration i de naturskønne Ramløse Bakker omkring Arresø. Dér havde komponistens lærer, Vagn Holmboe (1909-96), bygget sit hus.

Just oboens skalmejeklang og dens instrumentale lethed gjorde titlen nærliggende som netop ´billeder´– men billeder med lette strøg (og pastelagtige farvetoner).

Værkets fire satser genspejler (også i titlerne) musikens naturnære karakter:

I. Månespejl – og Fuglemorgen (til komponisten Vagn Holmboe),

II. Frostkrystal (til billedkunstner, fotograf Meta-May Holmboe),

III. Svanesang (til oboisten Max Artved)

IV. Dråbespil (til pianisten Per Salo).

Værket er skrevet ´in memoriam Vagn Holmboe´ (der døde på dagen for uropførelsen, i september 1996) – og har en samlet varighed omkring et kvarter.

Per Nørgård (2012)

Værknote – længere:

”Arresøbilleder” består a 4 ”billeder”, som hvert er tilegnet en person som har haft afgørende forbindelse med værket, det være sig indirekte eller direkte:

I. Månespejl – og Fuglemorgen (til Vagn Holmboe).

II. Frostkrystal (til Meta May Holmboe),

III. Svanesange (til Max Artved)

IV. Dråbespil (til Per Salo).

”Månespejl”, der afbrydes af ”Fuglemorgen” (det første, to-delte stykke), er tilegnet min lærer i ungdomsårene, komponisten Vagn Holmboe (1909-1996). Arresø har været den storslåede nabo til familien Holmboe året rundt, siden de tidlige 1950ere, og under mine mange vidunderlige ophold hos det gæstfrie par Vagn og Meta, blev store, såvel sommerlige som vinterlige, naturoplevelser knyttet til (især) Arresøs bredder.

Den næsten zen-agtige ro, brudt af den pludselige fuglelyd en tidlig sommermorgen, som tegner det første billedes to satser, er for mig uløseligt knyttet til oplevelsen af min store lærers væsen.

”Frostkrystal” er på alle måder en kontrast: krystallinsk sprød, urolig men: hel (overfor spaltet!), og med overraskende indfald. Ikke overraskende er denne del tilegnet Meta May Holmboe, som – blandt andre kunstneriske udtryk – skabte skønne ”dias-positiver” med frostlige motiver og ´close-ups´af iskrystallernes fantastiske møder med søens vækster. Dette gnistrende billede afslutter den mere ´erindringsbårne´ halvdel af ”Arresø-billeder”.

”Svanesang”, det tredje billede, er tilegnet oboisten Max Artved, der oprindelig, sammen med Per Salo, opfordrede mig til at skrive for deres, for mig, nye instrumentkombination. ”Svanesang” rummer nok en vis melankoli, knyttet til titlen (a la Edgar Allan Poe´s ”Ravnen” med dens ”Nevermore!”), ligesom et gennemgående, faldende motiv i mit kammerværk ”Seadrift” efter Walt Whitman, knyttet til den forladte fugls klagetoner.. Men grundlæggende var især oboens helt enestående klangkarakter, med mindelser om ´naturlyd´, ikke så fjernt fra svanens skrig, eller for den sags skyld: de brusende svinglyde, der kan fortættes af en svaneflok, til momenter af rene mørke obo- eller engelskhorn-klingende, rytmiske ”slag”. Således opstår ligeledes rytmemønstre gradvis ud af, og ind i igen, store syngende obosolo-passager…

Endelig rummer ”Dråbespil” en indlysende ´tilegnelseschance´, nemlig til pianisten Per Salo, der så suverænt har indstuderet og uropført min ”Klaverkoncert – in due tempi”. Også i dette slutbillede er disse to tempi (5:7) nemlig konstant repræsenteret! Den resulterende ”dobbeltbevægelse”, to-i-én, lader den sidste association til Arresø falde på plads: det glitrende, fascinerende dråbespil omkring hvidskummende bølgetoppe under en skrap efterbrise…

Per Nørgård (maj 1996)

Værkinformation: For at skelne de forskellige versioner af stykket (oprindeligt for obo og klaver) er det besluttet at titulere duoversionerne “Arresøbilleder” og versionerne med strygerudvidelsen “Billeder fra Arresø”. Værknoten bedes rettet til udfra dette.

PROGRAMME NOTE: ARRESØ-BILLEDER (1996) – For obo and piano.

Arresø-billeder (Images of lake Arre) is a lyrical piece in four movements, inspired by the beautiful natural surroundings of Ramløse on Sjælland (Sealand) near the lake of Arresø (lake Arre), where my teacher from 1949-1956, the composer Vagn Holmboe (1909-96) had built his house.

The natural reed sound of the obo and its lightness made the title ´billeder´ (images) relevant, but images or pictures with a light touch and in pastel colours.

The four movements mirrors, also in the titles, the connection to nature:

I. Månespejl – og Fuglemorgen (Mirror of the Moon and Birds Morning) – for the composer Vagn Holmboe.

IIFrostkrystal (Frost Crystal) – for the photographer Meta-May Holmboe.

III. Svanesange (Swan Songs) – for the oboist Max Artved.

IV. Dråbespil (Droplets Music) – for the pianist Per Salo.

“Arresø-billeder” was written ´in memoriam Vagn Holmboe´ (my teacher, who died on the day of the first performance, in September 1996). The four movements have a duration of around 15 minutes.

Per Nørgård (2012)

Work information: The duo versions of this piece (original version for obo and piano) is named “Arresøbilleder”, the versions with strings “Billeder fra Arresø”. The programme note should be adjusted from this.