SECRET VOICES (SONATA – THE SECRET MELODY) (1992/2004)

Tilbage til værkfortegnelsen

For violin og cello.

Version (af 274a (1)), ved Jakob Kullberg.

I. The Secret

II. Roaming

III. Singing

IV. Playing

V. The Melody

Den i 2004 manglende sats (4. Playing) versioneret og tilføjet 2010-11.

Varighed: 10´

Værknummer: 274c


VÆRKNOTE: SECRET VOICES (1992/2004). For violin og cello.

SONATA – ´The Secret Melody´:

I. The Secret

II. Roaming

III. Singing

IV. Playing

V. The Melody

Sonatens navn er ´Den hemmelige melodi´ (i 5 satser). Denne titel er lånt fra en bog af Trinh Xuan Thuan, den vietnamesiske astro-fysiker. Han skriver om universets mystiske og uforklarlige orden: ´Naturen sender os sin musik i form af en melodi, som altid vil forblive hemmelig for os.´ Også sonatens 5 satser indeholder en skjult melodi: I stykket sker det flere gange, at et klart melodisk omrids dukker op, men dette viser sig snart at være del af en anden, mere omfattende melodi, og således fremdeles. Indrammet af en kort prolog og en kort epilog udfolder de tre midtersatser på denne labyrintiske måde forskellige stemninger knyttet til en omstrejfende, syngende og legende musik i en stadig legen – legen skjul for at finde melodien (eller melodierne...).

Versionen af det oprindelige bratsch-værk (skrevet til Nobuko Imai) for violin og cello er af Jakob Kullberg.

Per Nørgård (2004)

PROGRAMME NOTE: SECRET VOICES – for violin and cello (1992/2004).

SONATA – ´The Secret Melody´

I. The Secret

II. Roaming

III. Singing

IV. Playing

V. The Melody

The name of the sonata in five movements is “La melodia segreta” (The Secret Melody). The title is borrowed from a book by Trinh Xuan Thuan, the Vietnamese astrophysicist. On the mysterious and inexplicable order of the universe he writes: Nature sends us the notes of a music formed by a melody that will remain secret forever.The five movements of the sonata circumscribe a hidden melody: A clear melodic shape appears often enough, but it soon reveals itself as being part of another, superior melody – and so on. In this labyrinthine way the three middle movements, framed by a short prologue and epilogue, unfold different moods (roaming, singing, playing) in an eternal hide-and-seek of the melody (melodies).

The version for violin and cello (of the original viola work, for Nobuko Imai) is by Jakob Kullberg.

Per Nørgård (2004)