LIBRO PER NOBUKO (1992)

Tilbage til værkfortegnelsen

For bratsch solo.

1. SONATE (The Secret Melody)

I. Prologue

II. Roaming

III. Singing

IV. Playing

V. Epilogue

2. BOFAST

Tilegnet bratschisten Nobuko Imai (Sonate) og Vincens Steensen-Leth (Bofast).

Varighed: 15’

Værknummer: 274a


VÆRKNOTE: LIBRO PER NOBUKO (1992). For bratsch solo.

1: SONATA – ´The Secret Melody´

I – Prologue. II – Roaming. III – Singing. IV – Playing. V – Epilogue

2: BOFAST

Det første og længste stykke er en sonate ved navn ´Den hemmelige melodi´ i 5 satser, og er tilegnet bratschisten Nobuko Imai. Denne titel er lånt fra en bog af Trinh Xuan Thuan, den vietnamesiske astro-fysiker. Han skriver om universets mystiske og uforklarlige orden: ´Naturen sender os sin musik i form af en melodi, som altid vil forblive hemmelig for os.´Også bratsch-sonatens 5 satser indeholder en skjult melodi: I stykket sker det flere gange, at et klart melodisk omrids dukker op, men dette viser sig snart at være del af en anden, mere omfattende melodi, og således fremdeles. Indrammet af en kort prolog og en kort epilog udfolder de tre midtersatser på denne labyrintiske måde forskellige stemninger knyttet til en omstrejfende, syngende og legende musik i en stadig legen – legen skjul for at finde melodien (eller melodierne...).

Det andet stykke til Nobuko, ”Bofast”, er tilegnet ´Bo´, Vincens Steensen-Leth, i taknemmelighed over de mange uegennyttige tjenester han har ydet det musikalske publikum på Langeland. Et enkelt motiv går igen stykket igennem, et motiv der altså kan siges at være ´bofast´, ligesom Bo og hans forfædre har været bofaste på godset Steensgaard i over 400 år.

Per Nørgård (1992)

PROGRAMME NOTE: LIBRO PER NOBUKO (1992) – for viola solo.LIBRO PER NOBUKO (BOOK FOR NOBUKO) consists of two pieces written for Nobuko Imai.Dedicated Nobuko Imai (1) and Bo (Vincens Steensen-Leth) (2):1: Sonata ´The Secret Melody (I – Prologue. II – Roaming. III – Singing. IV – Playing. V – Epilogue) 2: Bofast (in English: Resident)The first (and longest) piece is a sonata in five movements called “La melodia segreta” (The Secret Melody). The title is borrowed from a book by Trinh Xuan Thuan, the Vietnamese astrophysicist. On the mysterious and inexplicable order of the universe he writes: Nature sends us the notes of a music formed by a melody that will remain secret forever.The five movements of the sonata circumscribe a hidden melody: A clear melodic shape appears often enough, but it soon reveals itself as being part of another, superior melody – and so on. In this labyrinthine way the three middle movements, framed by a short prologue and epilogue, unfold different moods (roaming, singing, playing) in an eternal hide-and-seek of the melody (melodies).The second piece for Nobuko, BOFAST (RESIDENT) is dedicated to Bo Vincens Steensen-Leth, in gratitude of the many and selfless services he has rendered to the musical audiences at the locality of Langeland, Denmark. The piece remains faithful to one single motif, a “resident”, like Bo and his ancestors who have been residents at the manor house Steensgaard for over 400 years.Per Nørgård, 1997