FLYVENDE SOMMER (FUGITIVE SUMMER) (1992)

Tilbage til værkfortegnelsen

Version for strygekvintet (af Nr. 273a).

Varighed: 10´

Værknummer: 273b


VÆRKNOTE: FUGITIVE SUMMER (FLYVENDE SOMMER). 3 satser for strygere – version for strygekvintet (1992).

Se Nr. 273a

FUGITIVE SUMMER – 3 movements for strings, version for string quintet (1992.

See No. 273a