TRE MAGDALENE SANGE (1991)

Tilbage til værkfortegnelsen

For alt og klaver.

1. Kaldedrømme

2. Drømmestemme

3. Sent møde

Tekst af Hanne Groes (to digte).

Til Hanne Stavad.

Varighed: 10’

Værknummer: 259b


VÆRKNOTE: TRE MAGDALENE SANGE (1991) for alt og klaver

1. Kaldedrømme

2. Drømmestemmer

3. Sent møde

Drømmens begreb er mangetydigt og rummer bl.a. nattedrømme (som regel helt ukontrollerbare), dagdrømme (som er blandinger af spontane billeder, håb – og flugtforestillinger) og ´drømme om´ (som er rene længselsprojektioner). I Hanne Groes´ to digte om kærligheds-længslen (Kaldedrømme og Sent Møde) så udtalt, og så religiøst-brændende udtrykt, at jeg ikke tøver med at placere dem i Højsangens genre. Forskellige tydninger af drømmebegrebet indgår, som i digtet Kaldedrømme’s længsel og i Sent Møde´s opfyldelse, der trods sit ´opvågnens-motiv´ (så tilbagevendende i Strindbergs dramaer) også kan betragtes som en intensiveret formulering af længslen, dens genstand visualiseret: lys og lyst.

De to melodier kan i form og skalatoner ses som hinandens modsætninger (i hhv. mørk og lys version) og teksternes igangsættende kraft er nok for mig at finde i en paradoksal enhed bag drømmens og virkelighedens modpoler.

Som en overgangsfase mellem længsel og opfyldelsesdrømmene har komponisten anvendt fragmenter fra de to digte og ladet dem indgå i en natte-drømmeagtig midtersats (Drømmestemmer), der derved forbereder det mirakuløst oplevede mødes opvågnen i sidstesatsen.

Beskyldningen for eskapisme ligger nær for hånden, både mod digtene og musiken, og skal ikke her forsøges tilbagevist. Kun må man have lov at pege på, at den utopiske forestilling er en væsentlig drivkraft for menneskelig aktivitet – ja, at enhver aktivitet dybest set vel er utænkelig uden denne..?

Per Nørgård (1991)

PROGRAMME NOTE: TRE MAGDALENE SANGE (3 Magdalena Songs) for alt og piano (1991).

1. Kaldedrømme (´Calling Dreams´)

2. Drømmestemmer (Dream Voices)

3. Sent møde (Late Meeting)

Dreams have many forms, for instance night dreams (not controllable) day dreams (often combinations of spontaneous images, hope, escape...) and ´dreams of...´ (pure longings). In the two poems by Hanne Groes behind the three songs about a longing for love (“Kaldedrømme” (´Calling dreams´) and “Sent Møde” (Late Meeting)) there is a religious intensity and atmosphere related to the genre of the Song of Songs.

The first and last songs are contrasting, the first being rather ´dark´, the last being ´bright´. For the second song, “Drømmestemmer” (Dream Voices) I have used fragments of both poems, creating a bridge between the two, preparing the fulfillment and meeting of the last song.

Some would say the dreams are escapist and unrealistic... But dreams also function as visions, visions that we realize.

Per Nørgård