TI DANSKE SANGE (1955-1987/1989)

Tilbage til værkfortegnelsen

For sangstemme og klaver.

Versioner for sangstemme og klaver (samlet og redigeret i 1989) af flg. tidligere sange:

1. Du skal plante et træ (se Nr. 103)

Tekst af Piet Hein

2. Året (se Nr. 263 og Nr. 145)

Tekst af Ole Sarvig

3. Stjernespejl (se Nr. 233)

Tekst af Ib Michael

4. Mit løv, mit lille træ (se Nr. 39)

Tekst af Johannes V. Jensen

5. Overstået angst (se Nr. 39)

Tekst af Halfdan Rasmussen

6. Landskabsbillede (se Nr. 68)

Tekst af Thorkild Bjørnvig

7. Sangleg (se Nr. 166c)

Tekst af Ole Sarvig

8. Drømmesang (se Nr. 181)

Tekst af Finn Methling (efter kinesisk forlæg)

9. Julens glæde – Himmelfalden (se #1985.1)

Tekst af Johannes Møllehave

10. Golgatha (se Nr.75)

Tekst af Bent Nørgaard

Samlingen har således ikke et eget værknummer.

Varighed: 30´

Værknummer: #1989.2


VÆRKNOTE: TI DANSKE SANGE (1955-1989). For sangstemme og klaver

Naturen:

1. Du skal plante et træ. Tekst af Piet Hein

2. Året. Tekst af Ole Sarvig

3. Stjernespejl. Tekst af Ib Michael

Mennesket:

4. Mit løv, mit lille træ. Tekst af Johannes V. Jensen

5. Overstået angst. Tekst af Halfdan Rasmussen

6. Landskabsbillede. Tekst af Thorkild Bjørnvig

7. Sangleg. Tekst af Ole Sarvig

8. Drømmesang. Tekst af Finn Methling (efter kinesisk forlæg)

Guddommen:

9. Julens glæde – Himmelfalden. Tekst af Johannes Møllehave 10. Golgatha. Tekst af Bent Nørgaard

Det foreliggende udvalg af danske sange omfatter en periode på næsten 35 år.

Samtidigt med kompositionen af mere eller mindre ”komplicerede” værker går der en understrøm af relativt enkle melodier i min produktion. Jeg har sjældent sat mig for, eller modtaget bestilling på, at skrive ”enkle” sange, da deres opståen har været underlagt det samme krav om spontanitet, som gælder de større værker. Fælles for dem er at jeg længe har haft lyst til at præsentere dem samlet. Dette er sket hermed, i de fleste tilfælde med nykomponeret klaversats. I stedet for en kronologisk rækkefølge har jeg valgt at gruppere sange i 3 hovedgrupper (”Naturen”, ”Mennesket”, ”Guddommen”), da dette imødekommer behovet hos ´brugere´, som jeg naturligvis især henvender mig til: mennesker med små og store stemmer, der evt. kan ledsage sig selv på klaveret – eller finder sammen med en klaverspiller. Sangene må naturligvis godt fremføres offentligt, men at vide dem sunget ´i hjemmet´ ville nok glæde mig allermest!

Per Nørgård (København d. 11/11 1989)

PROGRAMME NOTE: TEN DANISH SONGS 1955-1987 (1989). For voice and piano

This selection of songs with Danish texts covers a period of nearly 35 years. My strophic songs and simple tunes serve as a constant ´understream´ in my production of larger instrumental works, operas and symphonies. I have never composed songs on commission, and the source of inspiration is the same spontaneous one as with my larger works. For some time I have felt the need for making a selection of these songs; they are presented here many of them with a new, revised piano part. Instead of a chronological order I chose to group the songs in 3 categories (“Nature”, “Man”, “God”), which might be useful for the users, people with small or big voices, supported by a keyboard player. Of course the songs can be used for concert programs, but to know that are sung ´at home´ will make me even happier!

Per Nørgård (1989)