RÊVES EN PLEINE LUMIERE (1989/2002)

Tilbage til værkfortegnelsen

For blandet kor.

Tekst af Paul Éluard

Baseret på det ene af de to (samtidige) korværker i Nr. 250a

Varighed: 10’

Værknummer: 250b


VÆRKNOTE: RÉVES EN PLEINE LUMIERE – for blandet kor (1989/2002).

De stærkt erotiske tekster af Paul Éluard (Drømme ved højlys dag) kalder på en mere sensuel-ekspressionistisk end sober-polyfon korisk tekstur. Disse Éluard-satser, der synges sammenhængende, var oprindelig kontrapunktisk del af et større, massivt værk for dobbeltkor – til (samtidig sungne) tekster af Paul Éluard og John Cage fra 1989 (“La peur, As it were” for dobbeltkor), siden tilbagetrukket, da det klanglige resultat ikke stod mål med ideen.

Éluard-delen af værket syntes imidlertid at kunne få et eget værkliv, og det udarbejdedes og uropførtes i 2002, med titlen ”Réves en pleine lumiere”.

Per Nørgård (2002)

PROGRAMME NOTE: RÉVES EN PLEINE LUMIERE – for blandet kor (1989/2002)

The strongly erotic texts of Paul Éluard (Dreams at daylight) suggest a choral texture that is more sensual-expressionistic than soberly polyphonic. The movements, sung without a break, were originally the counterpart of a huge work for double chorus (“La peur, As It Were” – 1989, with combined texts by Paul Éluard and John Cage), since withdrawn. The Éluard-part got a life of its own, and the work was premiered in 2002.Per Nørgård