KLØVERE IMELLLEM JOKERE (CLUBS AMONG JOKERS) (1989)

Tilbage til værkfortegnelsen

For guitar solo.

I. Unbound – 1 of Clubs.

II. First Cadence – a Joker.

III. United – 2 of Clubs.

IV. Second Cadence – another Joker.

V. Exalted – 3 of Clubs.

SUITE nr. 3 af ”LAD KORTENE FORTÆLLE” (Nr. 336b) – 4 suiter for guitar solo (bestående af hhv. Nr. 220, 292, 249, 336a)

Varighed: 10’

Værknummer: 249


VÆRKNOTE: KLØVERE IMELLEM JOKERE (CLUBS AMONG JOKERS). For guitar solo.

Udgangspunktet for det store, firedelte guitarværk “Tales From a Hand” (”Lad kortene fortælle”) – bestående af fire suiter for guitar solo – er de fire spillekort, deres forskellige farver, symbolverdener, et udvalg af karakterernes indbyrdes styrke, associationer og stemninger. ”Tales From a Hand” er tilegnet guitaristen Erling Møldrup.

De fire suiters titler er:

1. Spar Konge, Dame og Es (In the Mood of Spades) – 1985.

2. Hjerterdame-tur (The Queen of Hearts) – 1995.

3. Kløvere imellem Jokere (Clubs among Jokers) – 1989.

4. Da Ruder Konge var Knægt (Jack of Diamonds) – 2001.

Om Suite III, Klør blandt Jokere (Clubs Among Jokers).

Denne guitarsuite er helliget den ene af de to mørke kortfarver, Klør. De tre blade peger henimod det universelle treenigheds-symbol. De tre hovedsatser lader derfor udviklingen bevæge sig fra klør 1 til klør 3, fra énstemmig til trestemmig sats (alle med fuga-teknik). Det gennemgående tema er 3-delt og modsvarer kortets trekløversymbol. Titlerne peger på tolkninger af henholdsvis enhed, komplementaritet (forening) og ophøjethed. At Klør 3 er “ophøjet” er forståeligt udfra, at der nu er tre gange tre kløverblade. Dette potensforhold spejler sig ud i en endeløs 3-dobling (3, 9, 27, 81-). Imellem de tre Klør-kort er placeret to “jokere”, udformede som kadencer med viltre indslag.

Per Nørgård (2008)

PROGRAMME NOTE: CLUBS AMONG JOKERS (1989). For guitar solo.

The characteristic associations or different moods of the four types of playing cards – Spades, Hearts, Clubs and Diamonds – was the inspiration for the four guitar suites of “Tales From a Hand”:

1. In the Mood of Spades (1985)

2. The Queen of Hearts (1995)

3. Clubs among Jokers (1989)

4. Jack of Diamonds (2001)

The four suites can be performed as one work or separately.Suite III – Clubs among Jokers: Of the two black card types (Clubs and Spades) Clubs is marked by three leaves, like a clover. So in each of the three Clubs-movements one mutual main theme dominates, but in one, two and three-part polyphony, respectively (each using a fugue technique), the last one doubling the symbol of 3 (3, 9, 27, 81- ) in different ways.

I. Unbound – 1 of Clubs.

II. First Cadence – a Joker.

III. United – 2 of Clubs.

IV. Second Cadence – another Joker.

V. Exalted – 3 of Clubs.

The character is rather dark, but soft.

Between the main movements, two quasi-improvised Joker-movements (try to) transform this dark mood into something more jocular.Per Nørgård (2008)