VIOLINKONCERT NR. 1 - HELLE NACHT (Kammerversion) (1987/2002)

Tilbage til værkfortegnelsen

For violin solo og sinfonietta.

”Kammerversion” (af Nr. 236a), arrangeret af Steve Ferre.

Tilegnet Peter Herresthal.

Varighed: 24’

Værknummer: 236b


VÆRKNOTE: VIOLINKONCERT NR. 1 – HELLE NACHT, for violin solo og sinfonietta.

“Kammerversionen” – for violin solo og sinfonietta – er arrangeret af Steve Ferre i 2002, og uropførtes af violinisten Peter Herresthal, hvem stykket er tilegnet.

Se Nr. 236a

PROGRAMME NOTE: VIOLIN CONCERTO NO. 1 – HELLE NACHT, version for violin solo og sinfonietta. The “chamber version” – for violin solo og sinfonietta – was arranged by Steve Ferre in 2002 and premiered by and dedicated to Peter Herresthal.

See No. 236a