TO RECITATIVER. Opus 16 (1955-56)

Tilbage til værkfortegnelsen

For altstemme, med obligat cello solo.

I. Gammal genius (1955)

II. Jeg lyssnar til vinden (1956)

Tekst af Pär Lagerkvist

Til Jolanda Rodio (I) og til Nadia Boulanger (II)

Varighed: 9´

Værknummer: 43