JEG HØRER REGNEN (1989/1992)

Tilbage til værkfortegnelsen

For blandet kor, inkl. slagtøj (fingerknips)

Tekst(-fragment) af Michael Strunge

Enkel version af REGN NAT (Nr. 226c); indgår i KORBOGEN (se #1992.1)

Varighed: 6´

Værknummer: 226d


VÆRKNOTE: JEG HØRER REGNEN (1992). For blandet kor (inkl. slagtøj ved korister: fingerknips).

Dette korstykke, inspireret af vand og havbrus, komponeredes 1989 i anledning af vokalgruppen Ars Nova´s ti års jubilæum og er tilegnet Ivan Hansen. Den oprindelige titel var ”Regn Nat”: denne senere – kortere, og mere mobile – version med titlen ”Jeg hører regnen” er imidlertid blevet den mest anvendte til koncertopførelser. På en rejse i 1983 fascineredes jeg af lydbruset fra brændingen på en strand ved det Indiske Ocean. Efter nogle dage hørte jeg en vedvarende dyb G-tone, og brændingen syntes at skabe bølgende overtonemelodier, hvoraf én blev hængende i komponistens øre, blandet med perkussivt modspil fra rullende strandsten.

Inspirationen resulterede bl.a. i sinfonietta-værket “Prelude to breaking” (1986) og senere i korværkerne ”Regn Nat” og ”Jeg hører regnen” med tekster, om regn, af den danske digter Michael Strunge (1958-1986). Henover bassernes naturmusik siler modstemmers sammenvævede, kromatiske tonestrømme ned, til Strunges metropolmørke blik på regnen, oplevet gennem et byvindue.

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: JEG HØRER REGNEN (1992) for mixed choir including percussion (finger snap)This choral piece, inspired by water and sea, was composed in 1989 (with the Danish title “Regn nat” – Rain Night) for Vocal group Ars Nova, for the ensemble´s 10-year anniversary, and is dedicated to Ivan Hansen. The later, shorter and more practical, version from 1992, titled “I Hear the Rain” (“Jeg hører regnen”), has become the preferred version for concert performance..On a journey in 1983 I was fascinated by the roar of sound on a beach by the Indian Ocean. After a few days I heard a persistent, very low G note, and the surf seemed to created wave-like overtone melodies, one of which stuck in the composer's (my??), mixed with the contrasting, percussive play of rolling pebbles. The inspiration resulted in the sinfonietta work “Prelude to Breaking” and to this choral piece – with a text, about water, by the Danish poet Michael Strunge (1958-1986). Over the nature music of “Regn Nat” contrasting voices of interwoven, chromatic note-streams drizzle down – to Strunge´s dark metropolitan gaze at the rain, experienced through a city window.

Per Nørgård