MAYAS SLØR (THE VEIL OF MAYA) (1983)

Tilbage til værkfortegnelsen

For klaver solo.

Værket danner grundlag for bl.a. FLODEN OG DENS TO STORE BREDDER (Nr. 207b), AKILLES OG SKILDPADDEN (Nr. 208) og NEMO DYNAMO (Nr. 245)

Varighed: 5’

Værknummer: 207a


VÆRKNOTE: MAYA´S SLØR (1983) – for klaver solo.

Musikken er baseret på to cykliske, hurtigt fremadskridende forløb af forskellig længde, hvorved den ene konstant ´smutter fra den anden´. Da de to forløb spilles samtidigt, i form af en rytmisk vekslende ´lynlås-teknik´, forstærkes fornemmelsen af blændværk og paradoks, som det også kendes i fx M.C. Eschers billeder. På den anden side er de mest direkte mærkbare lag i musikkens nogle langsomme, store melodiske projektioner af disse hurtige bevægelser. Stykket kan siges at være et slags musikalsk væddeløb mellem disse elementer, hvoraf der imidlertid ikke er nogen vinder. ”Maya” er således, som en friere improvisatorisk version, et søsterværk til mit, stramt udmålte, klaverstykke ”Akilles og skildpadden” fra samme år.

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: THE VEIL OF MAYA (1983) – for piano solo.

The music is based on two cyclic progressions sequences of different lengths, so that the one constantly is passing up the other. As the two repeated lines are played at the same time, in a rhythmic “zipper”-technique (interlocking) the element of musical illusion and paradox is strengthened, as known for instance in the pictures of M.C. Escher. On the other hand the most directly perceptible layers of the music are slow, large-scale melodic projections of these quick movements. The piece can consequently be said to be a race between these elements in which there is no winner. In this way the rather flexible, improvised designed, “Maya” is a sister work to my more strict and measured “Achilles and the Tortoise” for solo piano from the same year.Per Nørgård