Boghistorisk Seminar 2016

fredag 28. oktober 2016 kl. 10:00 "Blixen", Den Sorte Diamant

 

Program

fra 9:30       Kaffe og the med croissanter
 
10:00-10:05   Velkomst ved direktør Erland Kolding Nielsen
 
10.05-10.55   Från blytung konst till content industry:
    Böcker och litteratur i skärningspunkten mellan ekonomi och estetik, cirka 1500 till idag: Tryckare, förläggare, pengar, värden och den diskursiva differentieringens orsaker och verkan
    Kristina Lundblad, lektor
    Avdelningen för bokhistoria, Lunds Universitet
 
10.55-11.45   Grundtvigs Værker – mellem bibliofili, filologi og digital humaniora
    Klaus Nielsen, udgaveleder
    Grundtvig Centeret, Aarhus Universitet
 
11.45-12.05   Kaffepause
 
12.05-13.00   Bogen som kunstnerisk praksis
    Rundvisning i udstillingen OPSLAG NEDSLAG – Danske kunstnerbøger
    Thomas Hvid Kromann, forsker
    Christina Back, udstillingsarkitekt og producent
    Det Kongelige Bibliotek
 
13.00-14.10   Frokost (der serveres en let frokost i atriet i Den Sorte Diamant)
 
14.10-15.00   Romantisk vennskap og romantiske bøker
    Vennskap mellom to kvinner skildret i Christiane Korens dagbøker, 1808-1814
    Elisabeth Eide, førsteamanuensis
    Nasjonalbiblioteket, Oslo
 
15.00-15.50   Den danske børnekogebog, 1973-2014
    Jonatan Leer, Postdoc
    DPU – Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse
 
15:50   Afslutning

 

Praktiske oplysninger

Da antallet af deltagere må begrænses til, hvad foredragssalen "Blixen" kan rumme, udsendes der kun indbydelse til en kreds af personer, der på forhånd antages at være interesserede i at deltage. Man er dog meget velkommen til at lade indbydelsen gå videre til andre med interesse i boghistorie eller i andre aspekter af seminarets oplæg. 

Rækken af bibliotekets årlige endagsseminarer med aspekter af bogens historie som tema begyndte i 1991. Der har været deltagelse både fra Sverige og Danmark, og en lang række af seminarbidragene foreligger siden trykt i Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger og Magasin fra Det Kongelige Bibliotek.

NB: Bindende tilmelding er påkrævet - skriv senest 21.10.:

Tilmelding til Bogseminar 2016

Spørgsmål kan rettes til forskningsbibliotekar Lene Eklund-Jürgensen, via mail eller på telefon 91 32 47 40.