Det Nationale Fotomuseum

Gå til samlingen >>

Det Nationale Fotomuseum rummer ca. 50.000 danske og udenlandske værker fra hele fotografiets levetid. Samlingen digitaliseres løbende og er tilgængelig via museernes fælles database, Kunstindeks Danmark (KID).

Samlingen baserer sig på den del af Det Kongelige Biblioteks Billedsamling, som er blevet udskilt på grund af kunstnerisk værdi eller fotohistorisk betydning.

Den indeholder ud over samlingerne af dansk og udenlandsk fotografi også en del særsamlinger, bl.a. Skandinaviens største daguerreotypisamling og en stor samling af fotoalbum. Siden midten af 1990'erne har Det Nationale Fotomuseum desuden opbygget en betydelig samling af samtidsfotografi.

Søgning: Under 'Søg værk' er der mulighed for avanceret søgning efter mange kriterier. Der søges her i museernes fælles base, men der er mulighed for at afgrænse til et bestemt museum.

Institution: Det Kongelige Bibliotek
Materialetyper: Billeder
Fagområder: Bildende kunst
Samlingens omfang: 20.339 digitaliserede værker af 1.238 kunstnere er tilgængelige p.t. (juni 2016) 
Visningsformat: JPEG
Bevaringsformat:  
Digitaliseringstidspunkt: Det Kongelige Biblioteks katalog, Rex: 1998 ff.
Museernes fællesbase, KID: 2008 ff. 
Rettigheder: Rettigheder er kun clearet til at fremvise de digitale billeder gennem KID. Høst af billeder er ikke tilladt
Adgangsforhold: Fri
Kontakt: Sarah Giersing (sagi@kb.dk)