Spillemandsmelodier i Dansk Folkemindesamling

Gå til samlingen >> (p.t. utilgængelig)

Adgang til ca 10.000 spillemandsmelodier siden 1760 fra både kendte og ukendte spillefolk. Det drejer sig fortrinsvis om dansemusik, men også viser, salmer, marcher, fædrelandssange, militære signaler m.m.

Folkemindesamlingen besidder ca. 900 originale håndskrevne nodebøger samt kopier af flere hundrede nodebøger i privateje. Et udvalg af disse er lagt på nettet, idet 73 nodebøger (67 håndskrevne og 6 trykte) er blevet affotograferet og suppleret med en registrering af hver enkelt melodi.

Søgning: Foruden søgning på bøgerne og deres ejere samt på melodierne ud fra titel, toneart, taktart o.l. kan man via søgning på melodistrukturen finde frem til varianter af samme melodi.

Institution: Dansk Folkemindesamling 
Materialetyper: Noder 
Fagområder: Folkemusik og folkedans
Musik
Samlingens omfang: Noder til ca. 10.000 melodier 
Visningsformat: HTML, JPEG 
Bevaringsformat: Access db, JPEG 
Digitaliseringstidspunkt: 2000-2002 
Rettigheder: Fri benyttelse 
Adgangsforhold: Fri 
Kontakt: Jens Henrik Koudal (jeko@kb.dk)