NYHEDER i Dansk Kulturarv Digitaliseret

 

Se de senest registrerede e-samlinger i Dansk Kulturarv Digitaliseret

Gå til Nyhedsarkivet

 

31. marts 2017

Dansk Kulturarv Digitaliseret har haft sin tid og lukker med udgangen af maj måned 2017

Opdatering af siderne stoppede ved årsskiftet, og alle sider vil blive fjernet fra Det Kgl. Biblioteks hjemmeside i løbet af sommeren.

Tjenesten, som i april 2009 lanceredes under navnet KulturPerler, opstod som en direkte udløber af Kulturministeriets digitaliseringsudvalgs behov for at kortlægge digitaliseringssituationen i Danmark. Udvalget havde til opgave at udarbejde forslag til digitalisering af udvalgte, prioriterede dele af kulturarven.

Mange kulturinstitutioner var for længst begyndt at digitalisere materialer fra deres samlinger, men omfanget var ukendt. Det Kgl. Bibliotek etablerede derfor en oversigt over digitaliserede samlinger i Danmark. En interaktiv tjeneste som skulle være fremadrettet, så man til enhver tid kunne gå ind på portalen og få overblik, beskrivelser og faktuelle data om kulturinstitutionernes digitaliserede samlinger.

Det Kgl. Biblioteks direktion har nu besluttet, at tjenesten skal lukke. Siden etableringen for 8 år siden er der kommet fart på digitaliseringen rundt omkring, og det er efterhånden vanskeligt at holde en portal af den art opdateret på et tilfredsstillende niveau uden øget forbrug af ressourcer.

Fremover henvises brugerne til at søge specifikke emner og materialer direkte på nettet eller lede på institutionernes egne hjemmesider.

 

 

 

August 2016

Illegale blade
Mere illegal presse
Danmark set fra luften før Google – nye landområder
Anatomiske tegninger fra Landbohøjskolen
Under Dannebrog – Marineforeningens tidsskriftarkiv
NORDJYSKE historiske arkiv
Mediestream aviser – basen vokser
Dodsattester.dk (Fyn)Københavns Stadsarkiv – nye tiltag
Esbjerg Byhistoriske Arkiv – nye tiltag
Vejle Byrådsarkiv
Arkivalieronline – nye søgemuligheder

Illegale blade

bogtryk

For første gang er der nu blevet åbnet op for, at alle kan gå på nettet og læse de tusindvis af illegale blade og bøger, som modstandsbevægelsen lod sprede i det tyskbesatte Danmark under 2. verdenskrig.

Besættelsesmagtens censur resulterede i mangfoldige illegale publikationer, produceret og distribueret af modstandsbevægelsen fra adresser rundt i hele Danmark. Hovedparten kom i krigens sidste halvandet år, de fleste maskinskrevne, duplikerede blade, men også en hel del trykte.

Hele Det Kongelige Biblioteks Illegale Samling 1940-45 er i løbet af det sidste års tid blevet hentet frem fra magasinrummets mørke og sendt til digitalisering.

Allerede under krigen begyndte biblioteket at indsamle de illegale publikationer. Samlingen er ikke komplet, men den største af sin art. Alle varianter, oplag og lokaludgaver fra samlingen er tilgængelige og søgbare via katalogen, REX.

Løse løbesedler/flyveblade samt de falske illegale blade vil blive tilgængelige senere på året.

Gå til Illegale Blade
Gå via samlingsbeskrivelsen i Dansk Kulturarv Digitaliseret

 

 

Mere illegal presse

Udstillingsbygningen_by_Karel_Sedivy

Også Historisk Samling fra Besættelsestiden (HSB), som har til huse i Sydvestjyske Museer i Esbjerg, har lagt illegale blade på nettet.

To af de vigtigste blade, Frit Danmark og De frie Danske er digitaliseret komplet og tilbydes på en hjemmeside, som også giver adgang til et søgeregister, hvor man kan søge på navne, steder, organisationer m.m. på tværs af de enkelte blade.

Dertil kommer temasider til undervisningsbrug, som også rummer link til relevante artikler i bladene.

Gå til Illegal Presse
Gå via samlingsbeskrivelsen i Dansk Kulturarv Digitaliseret

 

 

Danmark set fra luften - før Google

Danmarkpaafilm1
Det Kongelige Biblioteks digitale crowdsourcingsucces, Danmark set fra luften – før Google, har nu åbnet op for endnu flere billeder.

Det startede med luftfotos over Fyn i 2012, og over de næste år kom Bornholm, Kattegatøerne og den vestlige del af Midtjylland til.

Nu er turen så kommet til København, øvrige Sjælland og Lolland-Falster – næsten en million luftfotos digitaliseres og lægges op på portalen over det næste halve års tid.

Interessen fra brugerne har været overvældende fra starten. Der er behov for hjælp til at få placeret luftfotografier af gårde, virksomheder og andre lokaliteter korrekt på landkortet.

Og hjælpen strømmer til fra folk med lokalt kendskab til bygninger og steder, så de mange fotos efterhånden bliver beriget - ikke kun med mere præcis placering, men også med kommentarer og oplysninger i øvrigt.

Gå til Danmark set fra luften – før Google
Gå via samlingsbeskrivelsen i Dansk Kulturarv Digitaliseret

 

 

Anatomiske tegninger fra Landbohøjskolen

Anatomiske tegninger

Omtrent 1.200 anatomiske tegninger fra 1900-tallet udført som visuel støtte ved undervisningen i anatomi og fysiologi. Det er hvad man kan finde i en ny billedbase, som Københavns Universitetsbibliotek Frederiksberg står bag.

Mange af disse tegninger er fortsat umiddelbart anvendelige for veterinærer og andre, men er også kulturhistorisk interessante som dokumentation af datidens veterinærfaglige formidling i visuel form, som den blev praktiseret på Landbohøjskolen for kommende dyrlæger og husdyrbrugere.

Gå til Anatomiske tegninger fra Landbohøjskolen
Gå via samlingsbeskrivelsen i Dansk Kulturarv Digitaliseret

 

 

Under Dannebrog

Dannebrog

104 års udgivelser med over 25.000 sider af Danmarks Marineforenings tidsskrift, Under Dannebrog er nu blevet onlinetilgængelig på foreningens hjemmeside.

Hermed er der gode muligheder for at dykke ned i flådens historie fra 1912 og frem.

I artiklerne kan man følge organisationens udvikling og løbende indsats for søværnet og søfarten gennem tiderne.

Gå til Under Dannebrog
Gå via samlingsbeskrivelsen i Dansk Kulturarv Digitaliseret

 

 

NORDJYSKE historiske arkiv

nordjyske

NORDJYSKE Medier kunne for et halvt år siden åbne sit historiske avisarkiv, som går tilbage til 1767.

Basen indeholder foreløbig NORDJYSKE Stiftstidende og direkte forgængere.

Men flere aviser er på bedding. Til december bliver også Løgstør Avis 1882-1975, Frederikshavns Avis 1853-1975 og Fjerritslev Avis 1899-1975 tilgængelige. Og på sigt kommer endnu flere nordjyske aviser til.

Der kan søges frit i basen, mens adgang til selve avissiderne kræver abonnement. Ikke-abonnenter kan købe sig til adgang.

Gå til NORDJYSKE historiske arkiv
Gå via samlingsbeskrivelsen i Dansk Kulturarv Digitaliseret

 

 

Mediestream aviser

Også på Statsbibliotekets avisportal, Mediestream, strømmer det ind med digitaliserede aviser. Mere end 23 mio. avissider er tilgængelige her ved dette nyhedsbrevs publicering (1.8.2016). Og basen vokser hele tiden.

Du kan følge med på listen over de senest tilføjede avistitler, eller se den komplette liste over digitaliserede aviser, som løbende ajourføres.

 

 

Fynske dødsattester

Dodsattester

Hvis du er slægtsforsker og leder efter fynske aner, er der gode chancer for gevinst via en ny hjemmeside, Dodsattester.dk.

Her kan man nu gå ind og se mere end 250.000 fynske dødsattester fra perioden 1857-1940 og læse om dødsårsager, bopæl, eventuelt ægtefælles navn, og i nogle tilfælde detaljerede beskrivelser ved særlige dødsfald.

Det er slægtsforskerforeningen DIS-Odense, der har taget initiativ til at affotografere alle attesterne. Indtil videre som de eneste i landet.

Det har været et omfattende arbejde at opspore alle attester, idet de fysisk gemmer sig dels i Odense og dels i København under mange forskellige arkivskabere.

1.750 timer har frivillige ildsjæle brugt på projektet, som afsluttedes i juni.

Attesterne bliver i løbet af 2016 søgbare via Rigsarkivets søgesystem, ’Daisy’.

Gå til Dodsattester.dk
Gå via samlingsbeskrivelsen i Dansk Kulturarv Digitaliseret

 

 

Københavns Stadsarkiv

Borgerskaber

Københavns Stadsarkiv har nu digitaliseret og tilgængeliggjort endnu flere kilder af interesse for slægtsforskere.

Borgerskabsprotokoller 1860-1932
Betegnelsen ’borgerskab’ går helt tilbage til 1600-tallet og blev brugt frem til 1932. Borgerskab var en tilladelse til at drive næring, d.v.s. drive en butik, et håndværk eller en virksomhed.

Borgerlige vielser
Basen dækker borgerlige vielser i København 1851-1922. Borgerlige vielser fra 1923-61 kan ses på Rigsarkivets Arkivalieronline.

Separation og skilsmisse
Protokoller over separation og skilsmisse i København 1806-57. Fra 1858 og frem kan oplysninger om separation og skilsmisse ses på Arkivalieronline.

 

 

Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Esbjerg

I Esbjerg har frivillige borgere de sidste 10 år hjulpet arkivet med at indtaste data fra en lang række lokalhistoriske arkivalier og andre kilder.

Det betyder at arkivet kan tilbyde en hel stribe af databaser, overskueligt opdelt under kategorierne ’By og havn’ og ’Personer’ og med forklaringer til hver kilde. Nem at tilgå og en guldgrube for slægtsforskere og lokalhistorisk interesserede.

Senest har arkivet meldt ud om flere færdigindtastede kilder:

Begravelsesprotokoller: samtlige i arkivets besiddelse, oplysninger om 53.184 navne.
Fotograf Kromanns negativer: 22.000 optagelser fra 1882-1953.
Mortensens sedler: godt 9.000 sedler med person- og kulturhistoriske oplysninger fra 1600-, 1700- og 1800-tallet.

Gå til databaserne i Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Gå via samlingsbeskrivelsen i Dansk Kulturarv Digitaliseret

 

 

Vejle Stadsarkiv

Vejle

I juni åbnede Vejle Stadsarkiv en ny hjemmeside med sager fra Vejle byråds arkiver.

Alle sager digitaliseres. Foreløbig er dokumenterne fra 1865-1902 tilgængelige.

I byrådssagerne får man indsigt i byens og borgernes historie. År for år kan man følge kommunens økonomi, se hvem der har søgt om fritagelse fra skat og meget meget mere.

De gamle sager er fyldt med historier, der fortæller om helt almindelige borgeres hverdag i Vejle. Oversvømmelse, tuberkulose, bolignød, hundeskat og mange andre historier.

Dokumenterne er fotografisk gengivet, og en række frivillige borgere arbejder løbende på at transskribere de håndskrevne tekster.

Gå til Vejle Byrådsarkiv
Gå via samlingsbeskrivelsen i Dansk Kulturarv Digitaliseret

 

 

Arkivalieronline - nye søgemuligheder

folketaelling

Hele folketællingen 1940 er nu online.

Sådan lød den gode nyhed fra Rigsarkivet den 28. juni. Dermed er et af de mest benyttede arkivaliematerialer på arkivets læsesal blevet tilgængelig for alle.

Folketællingen består af 2,5 millioner spørgeskemaer. Alle, der havde bopæl i eller opholdt sig i en kommune natten mellem den 4. og 5. november 1940, skulle give oplysninger til folketællingen. Undtaget var dog den tyske besættelsesmagt, som befandt sig i landet.

Skemaerne indeholder oplysninger om navne, køn, fødselsdag, fødested og erhverv på 3.844.312 personer.

Indholdet af 4.383 arkivæsker er nu digitaliserede og forvandlet til mere end 2.5 millioner billedfiler og lagt på Arkivalieronline.

Gå til Folketællingerne i Arkivalieronline.

Endnu en god nyhed fra Rigsarkivet er nye, forbedrede søgemuligheder.

6. juli åbnedes en beta-version af søgemaskinen ’Søg i samlingerne’, hvor man kan søge i data på tværs af systemerne Daisy, Arkivalieronline og Rigsarkivets indtastningsportal.

Dermed er det blevet muligt at søge i pakkers indholdsbeskrivelser, emneord, notefelter m.m. fra Daisy.

Gå til Arkivalieronlines Søg i samlingerne.

 

Tip os

Synes du der mangler omtale af en digitaliseret samling, du kender til? Så send en mail til mib@kb.dk.

Dansk Kulturarv Digitaliseret er afhængig af input fra jer.

 

Gå til Nyhedsarkivet for at se tidligere nyhedsbreve

 

Februar 2016

KulturPerler skifter navn
Industriudstillingerne 1872 og 1888
Danmark på film
Arkitekturfotografier
Modeltegninger
Keld Helmer-Petersens arkiv
Skinddragter Online
"Det store sorte hul i det 20. århundrede"

KulturPerler skifter navn

NytLogo

Da portalen for den digitaliserede kulturarv i Danmark blev lanceret i april 2009, lagde vi vægt på at finde et prægnant navn, der skulle være let at huske. Valget faldt på KulturPerler med tilføjelsen Den digitaliserede kulturarv.

Når vi nu skifter navn til Dansk kulturarv Digitaliseret, skyldes det, at der er et ønske om at signalere et mere neutralt indhold. Det er ikke kun et selektivt udvalg af digitaliserede samlinger, som optages i portalen. Man kunne få det indtryk, at sitet er forbeholdt samlinger af en særlig kvalitet.

Intentionen er at optage og registrere så bredt som muligt. Samlinger af fysiske/analoge materialer, som er blevet digitaliseret og tilgængeliggjort på nettet, samles her på sitet og indholdsbeskrives. Med det formål at skabe et overblik over hvad de enkelte institutioner og andre udgivere digitaliserer.

KulturPerler blev for nogle år siden en del af nationalbibliografien. Og det nye navn - Dansk kulturarv Digitaliseret – lægger sig op ad national- og fagbibliografiernes øvrige titler, Dansk musikfortegnelse, Dansk historisk bibliografi osv.

Og husk: portalen er afhængig af input fra digitaliserende udgivere og andre, som synes en samling mangler i Dansk Kulturarv Digitaliseret.

Adgang til Dansk Kulturarv Digitaliseret fås på www.kb.dk/dkd eller via den gamle URL www.kulturperler.kb.dk.

 

Industriudstillingerne 1872 og 1888

Udstillingsbygningen_by_Karel_Sedivy

Den nordiske Industri- og Kunstudstilling i København 1872 og Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i København 1888 er højdepunkter i dansk historie i industrialiseringens tidsalder.

Rigsarkivet har nu digitaliseret materialer fra udstillingerne, som åbner op for en guldgrube af oplysninger og detaljer om alle de små og store virksomheder og fabrikanter, som promoverede deres nyeste produkter for et bredt publikum.

Oplysningsskemaer blev udfyldt af udstillerne, og skemaerne dannede grundlag for et bedømmelsesudvalgs vurdering af de enkelte virksomheder og udstillingsgenstande.

Oplysningsskemaerne og udstillingskatalogerne udgør en vigtig kilde til dansk erhvervshistorie i bred forstand. Hele materialet ligger nu tilgængeligt på Rigsarkivets website.

Gå til Industriudstillingerne 1872 og 1888
Gå via samlingsbeskrivelsen i Dansk Kulturarv Digitaliseret

 

Danmark på film

Danmarkpaafilm1

Det Danske Filminstitut har åbnet et nyt streamingsite - Danmark på film - som rummer dokumentariske filmoptageler fra hele landet, optaget i perioden 1905-65.

Filmene er udvalgt efter tre hovedprincipper: Film uden rettigheder, geografisk spredning og tematisk mangfoldighed.

Mange af optagelserne stammer fra almindelige mennesker, som har filmet små og store begivenheder.

Målet med sitet er at formidle de historiske filmoptagelser fra før internettets og de sociale mediers tid. Sitet er interaktivt og giver bl.a. brugerne mulighed for at bidrage med viden, lave klip og frit dele film online.

Gå til Danmark på film
Gå via samlingsbeskrivelsen i Dansk Kulturarv Digitaliseret

 

Arkitekturfotografier

Arkitekturfotografier

Her er der mulighed for at gå på opdagelse i dansk arkitektur i perioden 1860’erne og frem til 1900-tallets slutning.

Danmarks Kunstbibliotek er i fuld gang med at digitalisere udvalgte dele af deres store samling af arkitekturfotografier. Foreløbig er der adgang til mere end 4.000 billeder.

Billederne er optaget af nogle af landets bedste arkitekturfotografer, og en del er modtaget fra arkitekter.

Fotografierne er af stor værdi dels som dokumentationsmateriale og dels som selvstændig kunstart.

Gå til Arkitekturfotografier
Gå via samlingsbeskrivelsen i Dansk Kulturarv Digitaliseret

 

Modeltegninger

Modeltegning2

Endnu en samling, publiceret af Dansk Kunstbibliotek, er de historiske modeltegninger, som er blevet brugt i forbindelse med tegneundervisningen fra Kunstakademiets stiftelse i 1754 og 100 år frem.

Modeltegningerne blev udført af elever og professorer efter levende model, tegninger efter andre forlæg samt efter gipsafstøbninger af antikkens skulpturer fra Akademiets samling.

Helt centrale skikkelser i dansk billedkunst er repræsenteret i samlingen, bl.a. Nicolai Abildgaard, C.W. Eckersberg, Christen Købke, Constantin Hansen, E.H. Freund, Dankvart Dreyer og Wilhelm Marstrand.

Hele samlingen på omtrent 900 tegninger er blevet digitaliseret.

Gå til Modeltegninger
Gå via samlingsbeskrivelsen i Dansk Kulturarv Digitaliseret

 

Keld Helmer-Petersens arkiv

KeldHelmerP

I slutningen af 2015 lancerede Det Kongelige Bibliotek en omfattende samling af fotografier fra pioneren i dansk modernistisk fotografi, Keld Helmer-Petersen (1920-2013).

Han er internationalt kendt for sine billeder af struktur, mønstre og detaljer i industriområder, byrum og natur. Op gennem 1950’erne og 1960’erne etablerede han sig som arkitekt- og designfotograf.

Samlingen af dias og negativer fra fotografens private arkiv, omkring 30.000 billeder, blev efter hans død overdraget til Det Kongelige Bibliotek, som foreløbig har digitaliseret ca. 14.000 billeder. Det er planlagt at hele samlingen skal digitaliseres.

Dias og negativer er gengivet i deres nuværende stand med de informationer om materialet, som er efterladt af fotografen selv. Det er med andre ord ikke de færdige værker, der præsenteres, men et indblik i kunstnerens arbejde og udvikling.

Gå til Keld Helmer-Petersens arkiv
Samlingen indgår i Dansk Kulturarv Digitaliseret i Fotografarkiver

 

Skinddragter Online

Skinddragt1

Hvordan gik grønlænderne klædt for 200 år siden? Det kan man få et godt indblik i på Nationalmuseets site om skinddragter.

Fra omkring 1800 begyndte museet at indsamle skindtøj fra polarfolk.

Samlingen af historiske dragter voksede gennem de næste 150 år til ca. 2.100 sjældne stykker skindtøj fra de cirkumpolare områders oprindelige folk i Grønland, Nordamerika, Nordskandinavien og Sibirien.

Skinddragterne er blevet digitalt 3D-fotograferet, opmålt og registreret efter bl.a. syteknik og skindenes dyrearter.

Sitet giver dermed adgang til højopløselige, drejelige digitale fotografier, så man får mulighed for at studere de mindste detaljer. Dertil kommer et væld af detaljerede oplysninger om hvert stykke tøj.

Gå til Skinddragter Online
Gå via samlingsbeskrivelsen i Dansk Kulturarv Digitaliseret


"Det store sorte hul i det 20. århundrede"

En artikel om aktuelle barrierer for massedigitalisering i Danmark, skrevet af Erland Kolding Nielsen, kan være af interesse for læsere af disse sider.

Artiklen indgår i skriftet Ophavsret og kulturarv. Bidrag til udvikling af kulturarvsjuraen, udgivet af Det Kongelige Bibliotek i 2015.

Læs artiklen her.

 

Gå til Nyhedsarkivet for at se tidligere nyhedsbreve