Forsknings- og kulturinstitutioner

Lån til forsknings- og kulturinstitutioner, som ikke har eget bibliotek.
Med henblik på at yde den bedst mulige betjening af forskere ved forsknings- og kulturinstitutioner (arkiver, museer, sektorforskningsinstitutioner, forskningscentre m.m.) tilbydes en særlig ordning Forskningslån, hvor det bestilte kan benyttes på forskerens arbejdssted. Denne ordning indebærer en række fordele:

  • Længere lånetid
  • Mulighed for postforsendelse eller selvafhentning i Den Sorte Diamant
  • Friholdelse for gebyr ved første hjemkaldelse

For ansatte ved Københavns Universitet findes en tilsvarende ordning Universitetsordningen.

Det er en forudsætning for at blive tilsluttet ordningen, at den pågældende forskers institution indgår en aftale med Det Kongelige Bibliotek om at bøger, der lånes efter ordningen enten returneres med posten (i visse tilfælde anbefalet efter Det Kongelige Biblioteks anvisninger) eller at institutionen selv returnerer i Den Sorte Diamant.

Ønsker du at benytte denne Forskningsordning, skal du melde dig ind her