Bøger til døren

Hvem kan benytte ordningen?  
Alle lånere på Det Kongelige Bibliotek kan få tilsendt bøger, hvis de er bosiddende i Danmark eller på Grønland.

Hvad er omfattet af ordningen? 
Ordningen omfatter alle værker til hjemlån, d.v.s. bøger tilhørende Københavns Universitetsbibliotek, som er trykt inden for de seneste 100 år, samt visse andre materialekategorier. Det fremgår af REX, om værket kan hjemlånes.

Hvordan fungerer ordningen?
Ved indmeldelse i REX som ny låner kan du vælge, at du vil oprettes som låner, der får postforsendt materialerne.
Vælg: Postforsendes mod gebyr.

Bøger bestilles på normal vis i REX og de vil automatisk blive tilsendt folkeregisteradressen.
Såfremt man ikke er oprettet som denne type låner, er det muligt fra gang til gang at bestille bøger til postforsendelse. 

Lånene er omfattet af bibliotekets Reglement for hjemlån til privatpersoner samt gebyrer ved for sen aflevering

Hvor hurtigt fungerer ordningen? 
Bøgerne leveres i henhold til bibliotekets almindelige leveringsbetingelser. Hertil skal lægges en hverdag, hvorefter materialet afsendes.

Hvor meget koster det at benytte ordningen? 
Pr. 1. November 2008 opkræves kr. 50 pr. tilsendt bog. Beløbet skal du betale over nettet, hvilket kan ske i REX.
Du skal selv sørge for at returnere det lånte materiale med posten.

Du skal betale gebyr, hvis lånefristen overskrides.