Nyhedsbrev fra Kort og Billedafdelingen

Kort og Billeder / December 2009

 


Julekalender  
Diverse jul ”Jesus bli'r født på 2. sal i Magasin du Nord” sang Shu Bi Dua i Nu’ det jul i 1980. Den kristne kirkes frelser var reduceret til et stykke mekanisk legetøj, der med et tryk med foden kunne smile og hilse på sin mor. I dag virker dukke Jesus med sin fodpedal allerede som et stykke Nürnberger kram fra en svunden fortid. Nu kan man bestille t-shirts med ”Happy Birthday Jesus” motiv over nettet og e-maile til Julemanden. Og juleaften har sin egen side på Facebook.

I Kort- og Billedafdelingens julekalender fortælles julens historie med en række fotografier fra samlingens diversegruppe. Hver dag frem til d. 24. december lægger vi en brik i en julens billedmosaik. Langsomt træder julen, det mangehovedede uhyre frem, set gennem en bred vifte af fotografers linser gennem tiderne.
Kan du ikke vente til d. 24, er alle billederne udstillet i Oktogonen i Det Kongelige Bibliotek.


Nissepige med Colgatesmil i 1957

Luciaoptog til Hest

Til top


  
Holger Damgaard: Nina Bang med ministerkollegaer


Alfred Paludan-Müller: Sarah og Ingeborg


Ingo Taubhorn: Die Kleider meiner Mutter


Jytte Rex: Jeg har ikke lukket et øje

  

Forelæsningsrækken er støttet af Statens Kunstråds Billedkunstudvalg

 

Dialogrække forår 2010
Hvem gemmer tårernes historie? Arrangøren af efterårets forelæsningsrække, cand.mag. & exam.art. Anja Tollan, er klar med en ny forelæsningsrække til foråret.
Igen er der tale om et samarbejde mellem Kort- og Billedafdelingen og Folkeuniversitetet, og igen er der mulighed for at møde en lang række fremtrædende fotografiforskere, fotografer og forfattere f.eks. Mette Sandbye, Jytte Rex og Søren Mørch.
Denne gang er titlen ”Hvem gemmer tårernes historie? De fotografiske arkivers demokratiske potentiale”.
Under denne overskrift lægger Tollan op til en diskussion af fotografiets og arkivernes rolle i historieskrivningen og i den demokratiske proces.

I løbet af dialogrækken inddrages meget forskelligt kildemateriale og mange spændende emner. Der sættes fokus på den fotografiske afbildning af de danskere, som ikke var omfattet af den første danske grundlovs tildeling af stemmeret – fruentimmere, forbrydere, fjolser, fattigfolk, folkehold og de fremmede. Der gives et indblik i verdens største digitale samling af data om slavegjorte afrikanere, der nyligt er åbnet, og dens demokratiske potentiale diskuteres. Der sættes fokus på køn og seksualitet i kurateringen af udstillingen ’Lost and Found. Queering the Archive’. Og endelig bliver der mulighed for at høre om kunstneren og historikerens arbejde med fotografiet. Hvad er fotografiets særlige potentiale? Og hvilken rolle kan det spille, når historien om det nære liv og om verdenssamfundets udvikling skal fortælles?
Til slut er der workshop med udgangspunkt i deltagernes egne medbragte fotografiske materialer.
Se mere på Folkeuniversitets og Kort- og Billedafdelingens sites

Til top


Det Nationale Fotomuseum i KID   
I slutningen af november måned havde studentermedhjælperne Josefine Land og Charlotte Lahn Pedersen inddateret 3200 af Det Nationale Fotomuseums værker. Josefine og Charlotte registrerer i Regin, Kulturarvsstyrelsens registreringsværktøj, og alt inddateret kan ses i Kunstindeks Danmark, på siden over kunstmuseerne (skal søges under D)
Formålet med registreringen i Kunstindeks Danmark er dels at synliggøre samlingerne i Det Nationale Fotomuseum, dels at gøre det muligt for brugerne af samlingen at bladre i værkerne, uden at de fysisk behøver hentes ind fra de klimastyrede magasiner, hvor de blev anbragt for nogle år siden.
Til hver registrering hører nemlig et billede af værket efter aftale med Copydan.
En bevilling fra Harry Opstrups Fond har muliggjort registreringen af fotomuseets værker.
Inddateringen gik i gang i 2009, og såfremt der løbende kan skaffes midler, så registreringstempoet kan opretholdes, forventes hele samlingen at være registreret inden udgangen af 2013.
Ny accession i museets samlinger er også registreret i Kunstindeks Danmark.Charlotte og Josefine registrerer til KID 
 

 Motiv fra Egypten af Teynard 

Der arbejdes flittigt 

Til top

Eksempler fra BO Arkivet

Arkivet fra BO  
Enhver boligforretning fra IKEA til Illums præsenterer i dag deres møbler og brugsgenstande, så det minder om indretningen i et hjem.
Vi skal forestille os, at vi står på tærsklen til drømmekøkkenet, det optimale arbejds- eller børneværelse. Forretningsformen var imidlertid helt ny, da forretningsmanden Kaj Dessau i 1928 åbnede forretningen BO (senere Illums Bolighus). I samarbejde med kunstnerisk konsulent Brita Drewsen indrettede Dessau miljøer med møbler, kunsthåndværk og kunst.
Kort- og Billedafdelingen har netop erhvervet en samling fotografier fra Kaj Dessau, der viser forskellige interiører fra BO og et udvalg af møbler og kunsthåndværk. Derudover et træindbundet album med fotografier fra Dessaus eget hjem. Billederne er taget af de førende reklamefotografer i perioden: Vagn Guldbrandsen, Bloch & Clausen, Jonals Co. og forskellige andre kendte fotografer som Elfelt, Hans Robertson og Rie Nissen.

Til top


Insurance plan of Kjøbenhavn.   

Kortsamlingen har erhvervet et engelsk kort i 38 dele over København fra 1908. Det er fremstillet til brandforsikringsbrug af Chas. E. Goad, London og Toronto, og giver en meget detaljeret beskrivelse af det københavnske gadebillede for godt 100 år siden.
Kortene er i en meget detaljeret målestok (1:600), så selv indvendige trapper i det enkelte hus er markeret.
På gaderne er husnumrene med, og både forhuse og baghuse er beskrevet med antal etager og anvendelsen, forretning, hotel, erhverv, stalde og beboelse.
Der er forbløffende mange kælderbeværtninger i visse dele af byen og megen småindustri i de mange baggårde.
Man genfinder flere kendte hoteller og forretninger samme sted i dag. Hotel d’Angleterre og Magasin du Nord ligger stadig ved Kongens Nytorv, og der er stadig tehandel i Kronprinsensgade nr. 5 (Perch’s).
Ved Rådhuspladsen er der sket flere erhvervsskift. Af hoteller er kun Palads Hotel tilbage og på Dagbladet Politikens hjørne havde Landmandsbanken kontorer. Politiken havde dengang til huse på hjørnet af Pilestræde og Citygade (dengang mellem Pilestræde og Kristen Bernikows Gade) og på hjørnet af Integade (nu nedlagt) og Østergade.
Og Straffeanstalt for kvindelige Forbrydere fyldte flere husblokke fra Christianshavns Torv til Sankt Annæ Gade over for Vor Frelsers Kirke.
Kortet har ikke tidligere været kendt i Danmark.
Se beskrivelse samt  flere eksempler af kortene her
 Oversigtskort
 

 

Eksempel på et enkelte kort, her kort 20

 

 

Til top


 

 Arkivet før det blev flyttet til Ganløse

Tungeste accession til Kort og Billedafdelingen.
Arkiverne efter 2 af Danmarks største luftfotofirmaer Scankort og LLO (Landinspektørernes Luftfotoopmåling) blev 2. og 3. december flyttet fra Tåstrup til lånte depoter i Ganløse Ore.
Omkring 20 tons arkivmateriale bestående af mere end 1 million luftfotonegativer og positiver optaget over Danmark fra 1963 og frem til 2008 blev flyttet i midlertidige lokaler.
De fleste af optagelserne er i meget stor skala dvs. meget detaljerede billeder af det danske landskab, de er hovedsagelig optaget som lodfotografier. Billederne giver et fantastisk billede af de ændringer der er sket siden 1963 og supplerer således allerede eksisterende samlinger i Kort og Billedafdelingen.
Materialet vil senere blive flyttet til lokaler hvor arkivet bliver mere tilgængeligt.
Flyvefotografierne er registreret på oversigtskort efter sager kronologisk . Det bliver forhåbentlig muligt senere at udarbejde en samlet indgang til materialet.

 

Til top


Album købt på auktion   
Billedsamlingen har erhvervet et spændende fotoalbum med et specielt skindbind i Art Nouveau stil.
Albummet indeholder en række optagelser fra Brande fra 1902.
Billederne er optaget af den kvindelige fotograf Sophie Mentze (f. 1869 i Horsens). Hun virkede som fotograf i Brande fra 1897, senere flyttede hun til Nykøbing Sjælland.
Fotoalbummet er en afskedsgave til byens læge: Hr. Herskind og indeholder navnene på alle giverne.

  

Skindbind i Art Nouveau stil

Til top 
Isbjørnen på udlånsbroen var en del af husets udstilling

Fremvisning af vægkort mm. på Center for Kort og Billeder

ICHC 2009 i København.
Godt 220 mennesker deltog i sommerens konference om historisk kartografi, afholdt i Den Sorte Diamant i juli måned 2009.
Deltagerne udtrykte stor begejstring for konferencen inden for alle områder, herunder bygningen og faciliteterne.
Konferencens faglige indhold blev ligeledes rost og adskillige artikler i amerikanske, engelske, polske og schweiziske tidsskrifter har efterfølgende beskrevet oplevelserne i begejstrede vendinger.
Foredragene i Dronningesalen samt posterudstilling i Blixen og Holberg havde alle et højt niveau. Udstillingsaktiviteterne i biblioteket anvendte de offentlige områder på en helt ny måde til stor tilfredshed blandt deltagere og senere bibliotekets mange besøgende.
Udover arrangementer på biblioteket blev konferencens gæster modtaget på Københavns Rådhus ligesom der på udstillinger på Amalienborg og Københavns Bymuseum var receptioner. Sociale aktiviteter såsom en særlig ølmiddag på Nørrebro Bryghus, festmiddag i Tivoli og udflugt til Tycho Brahes ven var alle meget vellykkede aktiviteter.
København viste sig fra sin pæneste vejrmæssige side og det skabte god pr for byen.
Konferencen har således udbredt kendskabet til biblioteket og dets samlinger samt skabt en lang række kontakter til brug i fremtiden.

 

Til top


Center for Kort og Billeder   

Center for Kort og Billeder og Det Kongelige Bibliotek har reducerede åbningstider i julen se her

 Nærmere oplysninger om afdelingen og samlingerne findes her.


 Center for Kort og Billeder.

Til top


> Send dette Nyhedsbrev til en ven/kollega
> Abonnér på dette nyhedsbrev

Læs også Nyhedsbrev fra Musik- og Teaterafdelingen
Læs også Nyhedsbrev fra Håndskriftafdelingen